Nu het voorjaar eraan komt, gaat het gewas meer vragen om bepaalde (sporen)elementen. Ook de stikstofvraag neemt toe. Afgelopen jaar zijn interessante resultaten behaald met een lagere stikstofgift. Uitgangspunt was een betere plantbalans door een lager NO3-gehalte in druppel en drain. Verder bleek dat plaaginsecten als wittevlieg en schimmels zoals meeldauw het gewas dan minder aantrekkelijk vonden.

In de komende maanden gaat de hoeveelheid licht toenemen. We moeten gewassen daarop voorbereiden met de voedingsgift. De vraag naar kalium (K) en nitraat (NO3) zal namelijk toenemen.
NO3 is de laatste maanden bij veel bedrijven bewust beperkt gehouden maar dat zal de komende weken weer moeten gaat stijgen. Tot welke waarde, is voor ieder bedrijf weer anders. Wij zullen zeker vaker adviseren om beperkt NO3 aan te houden. De resultaten daarmee zijn positief dus we moeten niet terug naar de praktijk met waarden van ruim boven de 10 umol in druppel en drain, bij een EC van 2,0 mS. Met minder groeit het gewas zeker ook goed.

Druppelanalyse

Neem komende weken niet alleen een drainmonster maar ook regelmatig een druppelmonster. Het komt vaak voor dat op basis van een drain en een druppelanalyse, de voeding anders wordt aangepast dan op basis van alleen een drainanalyse. Weet wat je aan de plant geeft. Drain is meer een resultante van gift minus opname van de plant.
Een plantsap- of droge stofanalyse kan eveneens meer inzicht geven. Wel moeten we hier nog meer data en kennis opbouwen. Duidelijk is wel dat per ras de gehaltes sterk kunnen verschillen. Daarom is dit alleen zinvol als deze analyses langdurig en regelmatig bij hetzelfde ras worden genomen.

Reacties tussen elementen

Het gaat bij voeding altijd veel meer om de verhoudingen tussen de elementen dan om de absolute waarden. Er bestaan veel antagonistische reacties tussen elementen. Dit geldt voor onder meer kalium/calcium en kalium/magnesium, en bij sporenelementen vooral om de verhoudingen ijzer/mangaan en ijzer/koper.
Borium is een element dat wellicht wat onderbelicht is. Borium is erg belangrijk voor het transport van elementen in de plant, zoals calcium. Ook speelt borium een belangrijke rol bij de knopaanleg van veel gewassen. Knopabortie in veel gewassen heeft onder meer met boriumgebrek te maken. Borium is gevoelig voor pH, dat wil zeggen dat bij een te hoge pH in het wortelmilieu het element minder goed wordt opgenomen.

Verhoudingen in voeding

Kalium is een element dat pH regulerend werkt, net als NH4. Bij opname van K komt H+ vrij dat voor een daling van pH zorgt. Dus meer kalium geeft een pH verlagende reactie. NO3 opname geeft een pH verhogende reactie. Dat gebeurt ook bij de opname van SO4 alleen NO3 neemt een plant meer en sneller op dan SO4.
Het ‘spelen’ met de verhoudingen van elementen in de voeding, kan dus ook een pH sturing geven. Uiteraard is het niet de bedoeling om de plant bewust met bepaalde elementen op rantsoen te zetten, maar in het voorjaar kan te veel NO3 voor een te sterke groei zorgen wat vervolgens een pH stijging in de drain veroorzaakt.
Het verhogen van de EC is niet altijd het beste middel om groei te beheersen, zeker niet als de verhoudingen tussen de elementen in de voeding niet klopt. Zit er te veel NO3 of NH4 in de voeding, dan zal een hogere EC alleen nog maar voor meer groei zorgen.
De pH is eigenlijk zeker zo belangrijk voor de gewasbalans en de opname van elementen. Daarom is het belangrijk om regelmatig een druppelanalyse te nemen.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup