In diverse glastuinbouwgebieden in het land zijn weer bouwactiviteiten waarneembaar. Koppel dat aan het algemene beeld van economisch herstel in Nederland en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat ook de glastuinbouw het lek boven heeft. Bij die constatering plaatst Peter Weber, regiovoorzitter team Haaglanden van Ondernemersklankbord, echter enkele vraagtekens. “Nog steeds zijn onze activiteiten binnen de glastuinbouw in belangrijke mate gericht op bedrijven met financiële problemen.”

Het huidige, landelijk actieve Ondernemersklankbord opereerde in het verleden onder de naam Stichting KleinNood. “Dat geeft al aan dat de kerntaak in het verleden primair lag op het bieden van financiële hulp aan ondernemers. Ons dienstenpakket is inmiddels veel breder. Het woord klankbord in de huidige naam dekt wat dat betreft heel goed de lading”, stelt Weber, die bedrijven begeleidt en adviseert vanuit zijn ervaring in de financiële wereld.

Te optimistisch

Vanuit die financiële achtergrond constateert hij dat de glastuinbouw er nog niet zo rooskleurig voor staat als velen wellicht willen doen geloven. “Er wordt een te optimistisch beeld geschetst. Natuurlijk hebben veel ondernemers in de sector de afgelopen jaren geld verdiend, maar daar moeten we wel wat kanttekeningen bij plaatsen.”
Weber doelt met name op de glasgroentesector, waar telers vooral hebben kunnen profiteren van achterblijvende productie in concurrerende landen. “Maar dat is geen structureel herstel. Voeg daarbij de lage energieprijzen en de lage rente en er is een verklaring voor de financieel betere jaren voor veel bedrijven. De tekorten in de jaren daarvoor waren echter aanzienlijk en dat meerdere jaren achter elkaar. Dat gat heb je als ondernemer niet zomaar gedicht. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.”

Beter ondernemerschap

Weber benadrukt aansluitend dat Ondernemersklankbord – tegen een bescheiden vergoeding – vooral ook kan meedenken met ondernemers. “Veel ondernemers zijn ‘eenzaam’, dan is het nuttig om met onafhankelijke adviseurs te sparren over ingrijpende beslissingen zoals samenwerking, interne taakverdeling, overname of juist niet”, meent Weber. “Vaak krijgen ondernemers nauwelijks toelichting bij hun jaarrekening, ook die duiding kunnen onze adviseurs/(oud)-ondernemers geven. Sparren, advies vragen, klankborden; het leidt tot beter ondernemerschap en dat is essentieel voor de toekomst van de glastuinbouw.”

Tekst: Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd