Anthurium is een schaduwplant. Bij snijanthuriums streven we naar PAR-sommen van minimaal 8 mol/m² per dag.  Hogere PAR-sommen, van 10 tot 12 mol/m² per dag komen ook regelmatig voor.  Hoe hoger de PAR-som, hoe meer assimilaten het gewas kan aanmaken, mits de plant het licht goed kan benutten. 

Optimale lichtbenutting blijkt in de praktijd nogal eens tegen te vallen. Te hoge bladtemperaturen komen regelmatig voor, waardoor je geen optimale groei kunt realiseren. Tevens ontstaat hierdoor chlorose in het jonge blad. Op tijd krijten zorgt voor een rustig kasklimaat en daardoor ook vaak voor een betere groei.

Huidmondjes openhouden

Uit onderzoek is gebleken dat het lichtverzadigingspunt van een anthuriumblad bij circa 400 µmol/m².s PAR ligt. Hogere lichtniveaus leveren geen extra groei op, maar onder andere door opwarming van het blad vaak zelfs minder. Bij te hoge bladtemperatuur (meer dan 27ºC) sluiten namelijk de huidmondjes en zal de assimilatie (bijna) stilvallen. Ditzelfde gebeurt bij een te hoog vochtdeficit en sterke klimaatschommelingen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het uren kan duren voordat huidmondjes weer opengaan als ze eenmaal zijn gesloten. Zelfs onder gunstige omstandigheden.

Lichtniveau in de hand houden

Voor optimale groei is het dus belangrijk dat je zowel licht, kas- en planttemperatuur als RV goed in de hand houdt, waardoor je een rustig kasklimaat realiseert. Hoewel je met schermdoeken, ook zonder krijt, het lichtniveau vaak goed in de hand kunt houden, loopt de kastemperatuur wel sneller op dan in gekrijte kassen. Zonder krijt moet er dus veel meer gelucht worden. Zeker in het voorjaar zie je dat hierdoor het vochtdeficit weer snel hoger oploopt.

Schermingspercentage 45-50%

Vroeg krijten (vanaf begin april) kost op donkere dagen misschien wat licht, maar op zonnige dagen is de PAR-som gelijk aan kassen zonder krijt. Echter onder veel gunstiger groeiomstandigheden. Ook zie je in gekrijte kassen minder chlorose in het jonge blad. Per saldo levert vroeg krijten dus bijna altijd voordeel op. Kies bij krijten voor een schermingspercentage van 45-50%. Heb je nog niet gekrijt, doe dit dan zo spoedig mogelijk, en overweeg eens om het volgend jaar enkele weken eerder te doen.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau van de Ende, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke