Jaarrond komkommers telen met behulp van een intensieve belichtingsstrategie blijkt een flinke opgave. In het onderzoek bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is gedurende de winterperiode 20 tot 30% van de vruchten niet goed uitgegroeid, meldt onderzoeker Tristan Marcal Balk.

Vakblad Onder Glas besteedde in januari 2019 aandacht aan het onderzoek in een afdeling met een hybride belichtingsinstallatie van 75 µmol/m2/s SON-T lampen en 75 µmol/m2/s LED’s in combinatie met 75 µmol/m2/s LED tussenlichtmodules in het gewas. De afdeling is ingericht met het semi-gesloten kasprincipe, waarbij de vochtige lucht wordt gekoeld met het Actief Ventilatie Systeem (AVS) om meer warmte terug te winnen. Beide technieken zijn een middel om uiteindelijk naar jaarrondteelt te groeien die in principe nagenoeg fossielvrij kan zijn.

Zoeken naar oorzaak

Begin december bleek al dat een deel van de vruchten niet goed uitgroeide. Het was lastig te benoemen wat de trage uitgroei veroorzaakte. De eerste maatregel die de proefnemers namen was het uitzetten van het AVS-systeem, waarbij ze overstapten op conventionele klimaatregeling. Na een maand trad nog geen verbetering op, dus is de oorspronkelijke strategie weer hervat.
Aangezien de luchtramen minder vaak open gaan bij het gebruik van het ontvochtigingssysteem is ook gekeken naar de ethyleenconcentratie in de kas. Marcal Balk: “Na goed monitoren bleek dat de ethyleen niet binnen ontstond, maar van buiten naar binnen kwam. Bovendien hebben we bij een praktijkbedrijf met belichting ook hoge concentraties gemeten, zodat we deze mogelijke oorzaak hoogstwaarschijnlijk kunnen uitsluiten.”
Een derde aanpassing was de watergift. “We zijn in de belichte nachten meer water gaan geven waarbij de wateropname gelijk is aan de praktijk”, legt de onderzoeker uit.

Geen verbetering

De genomen maatregelen leverden geen verbetering op van de uitgroei van vruchten. Drie weken geleden ging het wat beter, waarschijnlijk doordat de instraling van buitenaf was toegenomen. “We hebben gewacht totdat de uitgroei goed genoeg was en daarna meer vruchten aangehouden. Vervolgens nam de hoeveelheid buitenlicht ten opzichte van kunstlicht weer af, waarna de uitgroei opnieuw verslechterde.”
Na het afronden van de winterteelt zal nog een zomerteelt volgen, waarbij de principes van Het Nieuwe Telen (HNT) zullen worden toegepast. Over een eventueel vervolg van het onderzoek moet nog overleg plaatsvinden.
Bij het naastgelegen Wageningen University & Research vindt momenteel een spectrumproef bij komkommer plaats. De initiatiefnemers van het onderzoek bij het IC houden het verloop ervan nauwlettend in de gaten. Mogelijk levert dit nieuwe inzichten op om de winterteelt en de uitgroei van vruchten te verbeteren.
Dit project is gefinancierd door Kas als Energiebron. Participanten zijn de gewascoöperatie Komkommer, Svensson, Signify, GremOn Systems en Enza Zaden.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd