‘Ik weet ongeveer waar het over gaat, maar echt snappen doe ik het niet.’ Het is een regelmatig gehoorde reactie van ‘gewone’ burgers op hedendaagse, digitale ontwikkelingen als blockchain, bitcoin of de lange arm van Facebook. Hetzelfde geldt voor gecompliceerde politieke kwesties. Ingewikkelde vraagstukken, maar wel van essentieel belang voor de stabiliteit in de wereld, de toekomst van onze kinderen en de veiligheid van bevolkingsgroepen ver weg en dichtbij.

De parallel met de glastuinbouw is wellicht wat vergezocht, maar ook daar blijkt dat ingewikkelde, maar essentiële onderwerpen soms wat onderbelicht blijven vanwege de complexiteit. Bemesting is daar een goed voorbeeld van. Waarom vinden veel telers bemesting zo ingewikkeld, is de vraag die de redactie van Onder Glas zich hardop stelde in voorbereiding op de editie van mei, die in het teken staan van bemesting.

Scheikundeboeken

Het antwoord van specialisten leert dat het wetenschappelijk karakter een belangrijke rol speelt. Niet de groene vingers en het tuinbouw-dna, ook niet het gevoel en de ervaring, maar de aloude theorie uit de scheikundeboeken van de middelbare school en de tuinbouwopleiding is bepalend. Het idee leeft dat de oudere generatie meer weet over bemesting dan telers onder de 40. Dat verklaart wellicht waarom die oudere telers, tijdens elke editie van HortiContact, het Plantkundeboek van Onder Glas steevast aanbevelen aan hun opvolgers.

Kennisupdate

In het afgelopen decennium is op gebied van licht, water, plantgezondheid en Het Nieuwe Telen sprake van vernieuwing en verandering. Bij bemesting is die slag niet gemaakt; veel bleef de afgelopen veertig jaar bij het oude. Met precisiebemesting kan wel de noodzakelijke nieuwe stap vooruit worden gezet. Dat proces vraagt nog om aanvullend wetenschappelijk onderzoek, hetgeen de materie niet eenvoudiger zal maken. Voor de telers van de toekomst is een kennisupdate op gebied van bemesting daarom een vereiste. Want, ‘gebrek aan basiskennis kan een belemmering zijn als je naar precisiebemesting wil’, is een van de conclusies uit het openingsartikel van de mei-editie van Onder Glas.

Ten volle benutten

Ongeveer weten waar het over gaat, is onvoldoende. Alle veelgeroemde en -beschreven teeltverbeteringen zijn immers slechts relatief, als de mogelijkheden van bemesting op maat niet op waarde worden geschat en ten volle benut.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd