Tuinbouw Relatiedagen Venray is ook een mooie gelegenheid om als teler nieuwe kennis op te doen. LTO Glaskracht Nederland organiseert samen met LLTB vakgroep tuinbouw bedekte teelten, Waterschap Limburg en de beursorganisatie op de ochtenden van de eerste en de derde beursdag informatiebijeenkomsten over de aanstaande waterzuiveringswet.

De waterzuiveringsplicht per 1 januari 2018 komt steeds dichterbij. Veel ondernemers lopen bij het uitwerken van de eigen oplossingsrichting tegen vraagstukken aan. Twee inhoudelijke bijeenkomsten kunnen telers helpen om weloverwogen beslissingen te nemen voor hun bedrijf:

Waterbijeenkomst grondteelt

De waterbijeenkomst op dinsdag 28 november staat volledig in het teken van de waterzuiveringsplicht voor grondtelers, combinatiebedrijven en (kleinere) teelten los van de grond. Hierbij wordt ingegaan op de werkwijze voor het aantonen van nullozing, zorgplicht bodemlozing en handhaving van specifieke situaties in grondteelten en (combinatie)bedrijven met teelten los van de ondergrond. Bekijk hier het volledige programma en om aan te melden.

Waterbijeenkomst substraatteelt

De waterbijeenkomst op donderdag 30 november staat volledig in het teken van de waterzuiveringsplicht voor substraattelers. De focus van deze bijeenkomst zal liggen op BZG-zuiveringstechnieken, de aanpak voor het aantonen van nullozing en handhavingszaken voor substraatteelten. Klik hier voor het volledige programma en om aan te melden.

Gerelateerd