Na een succesvol verlopen eerste teeltseizoen verdubbelt de Belgische telersvereniging Tomeco dit jaar haar meloenenareaal tot 1 hectare. Gezien de vraag ligt een verdere groei in het vooruitzicht, alhoewel de telers eerst meer kennis over de teelt willen vergaren.

Tomeco kende vorig jaar de primeur met de eerste commerciële watermeloenen die onder glas. In samenwerking met een Belgische retailer werd 4.000 m² op het bedrijf van John Vermeiren in Meer, aan de grens met Nederland, ingeruimd voor de teelt van kleine watermeloenen. In week 28 zijn de eerste meloenen geoogst en in week 38 liep de teelt ten einde.
Het eerste commerciële teeltseizoen, waar twee jaren van proefdraaien aan vooraf ging, was een groot succes volgens Franky Van Looveren, teeltadviseur bij de groep met een areaal van aal 80 ha. “Daarom hebben we in samenspraak met Aldi België, die ook de verkoop van lokale watermeloenen wil vergroten, besloten het areaal te verdubbelen tot één hectare.”

Teeltschema in de war

Voor de volgende teelt is ditmaal gekozen voor een kas in Nevele, in de regio Gent. Waar de meloenen vorig jaar nog in een komkommer-omgeving stonden, hebben zij nu een eigen kas. “Daardoor kunnen we het klimaat nog beter afstemmen op de teelt”, vertelt Van Looveren die over een maand de eerste oogst verwacht.
“Aanvankelijk wilden we de meloenenteelt inplannen na een ronde belichte tomaten, maar door de hoge energieprijzen hebben we dit jaar niet belicht”, vervolgt de Vlaming over de kaskeuze. In dit schema zou de belichte tomatenteelt eind april stoppen, waarna de kas tot september met meloenen gevuld werd. Daarna zouden in oktober nogmaals tomaten worden gepland.
Door de energiecrisis zijn de tomatenplanten pas begin dit jaar opgeplant. Vanaf week 13 zijn de eerste tomaten geplukt. Door het donkere voorjaarsweer is de tomatenproductie wat vertraagd en worden momenteel zeker niet de volumes van vorig jaar bereikt.

Potentiële vraag

Wat betreft de meloenenteelt ziet Van Looveren de toekomst rooskleurig in. Het commerciële belang van duurzaamheid, de vraag naar lokale productie en het leveren van constante kwaliteit brengt de productie dichter bij de Vlaamse en ook Nederlandse glastuinbouw. Diverse retailers zouden bij de telersvereniging navraag gedaan hebben naar meloenen van Vlaamse bodem. “Gezien de vraag was een uitbreiding tot 3 hectare misschien wel mogelijk, maar we willen het rustig aan uitbouwen en de teelt beter onder de knie krijgen om zo ook constante kwaliteit in grotere volumes te kunnen garanderen.”
Behalve de watermeloenen experimenteert Tomeco ook verder met andere meloensoorten. Zo teelt de groep dit jaar in een proefopstelling ook Charentais. “Het gaat om een project met een andere retailer die de mogelijkheid van lokale teelt van deze meloenen wil onderzoeken.” Voor deze retailer houdt de telersvereniging gegevens over de warmte, meststoffen en waterinput bij om vervolgens een beeld te vormen over de duurzaamheid van de teelt.

Risicospreiding

Het is dus mogelijk dat de tomatenspecialist Tomeco, die momenteel ook sterk groeit in komkommers, ooit verandert in een meloenenspecialist. “Wie weet”, knipoogt Van Looveren. “In Spanje zijn er steeds meer problemen met water. Door meloenen in kassen te telen kun je met veel minder water toe. Bovendien kun je een betere en constante kwaliteit garanderen.”
De teeltadviseur gaf vorig jaar al aan dat er met de teelt van meloenen en ook komkommers meer flexibiliteit wordt ingebouwd, evenals risicospreiding. “Tomaten zijn een jaarrondteelt, terwijl de komkommer- en meloenenteelt korter zijn, waardoor je flexibeler bent in je teeltschema.”

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal