Vorige week is de website Fytocompass gelanceerd. Hier wordt informatie bij elkaar gebracht over quarantaineziekten en -plagen die de Nederlandse tuinbouw bedreigen. Belangrijk onderdeel is een risicoanalyse, die bedrijven kunnen invullen. Het is een hulpmiddel om bewust te worden van risico’s en voor te sorteren op eventuele eisen van afnemers.

Internationaal staan er veel ziekten en plagen in de wachtkamer die een ernstige bedreiging voor de sector kunnen vormen. Op het Plantgezondheidsevent in Bleiswijk vorige week gaf de NVWA een overzicht van de belangrijkste bedreigingen.
Im- en export, met name van sierteeltproducten, is een belangrijke introductieroute. Dat maakt Nederland extra kwetsbaar omdat bedrijven veel planten van overal over de wereld importeren en doorvoeren.

Crisisdraaiboek

In december gaat de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening in. Daardoor krijgen heel veel telers te maken met plantenpaspoorten. Sommige gewassen mogen niet meer worden geïmporteerd, omdat ze te risicovol zijn. Daarnaast verandert de regelgeving voor quarantaine-organismen. Sommige ziekten of plagen krijgen prioriteit; er moet een crisisdraaiboek klaarliggen. Voor andere, die minder gevaarlijk zijn, gaan minder strenge regels gelden.
Maar alom is het gevoel dat je het alleen met andere regelgeving niet redt. Veel hangt af van hoe alle partijen hiermee omgaan. Het gaat om alertheid, snel inspringen bij besmettingen om erger te voorkomen en de zorgvuldigheid bij bedrijven om verspreiding te voorkomen. Louter binnen de lijntjes kleuren is soms niet voldoende.

Bedrijfsvoering verbeteren

Fytocompass is een belangrijke invulling van de roep naar meer bewustwording. Het is een initiatief van het tuinbouwbedrijfsleven zelf en mede mogelijk gemaakt door de overheid. Bedrijven die de vragenlijsten invullen, vergroten hun inzicht in de risico’s die ze lopen en kunnen aan de hand daarvan de bedrijfsvoering verbeteren.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd