Het huidige prijsniveau voor glastuinbouwproducten schreeuwt om betere samenwerking en afstemming in de keten, maar ook om verrassende marketing- en verpakkingsconcepten. Als de economie verder aantrekt moeten telers meeprofiteren van het hogere bestedingsniveau van de consument. Dat gaat echter niet vanzelf. Ook al zijn er uit oogpunt van gezondheid en welzijn voldoende argumenten te bedenken waarom de consument vaker groente, fruit, bloemen en planten moet kopen.

Of er nou wel of geen harde gezondheidsclaims aan mogen worden gekoppeld, het positieve effect van een ruime, dagelijkse portie groente en fruit is al decennia lang genoegzaam bekend. De relatie tussen bloemen en planten en gezondheid is wellicht iets lastiger te leggen. Alhoewel, potplantenteler Goos Hofland stelde onlangs in een Westlandse krant onomwonden dat een plant in huis mensen blij maakt en daardoor zeker bijdraagt aan het welzijn van de consument.
Om de consument te doordringen van de meerwaarde van tuinbouwproducten is efficiënte marketing een vereiste. Zeker als je als sector ook nog moet benadrukken dat de Nederlandse glastuinbouw een of meerdere streepjes voor heeft als je kijkt naar duurzame teeltwijze, differentiatie, smaak en kwaliteit.
Hoewel de focus van Onder Glas ligt op teelt en teelttechniek, zijn de afgelopen jaren meerdere kansrijke concepten en initiatieven de revue gepasseerd in de themanummers Marketing en Verpakken. De laatste editie van dit thema is terug te lezen via deze link, of via de handige zoekfunctie op de homepage.

Roger Abbenhuijs