Doordat de lichtsommen erg snel afnemen, moeten de gemiddelde etmaaltemperaturen in de kas weer omlaag. De afgelopen weken werden nog vaak etmalen van 19 tot 20ºC gehaald, om de productie voldoende vroeg te krijgen. In de loop van oktober moet de temperatuur echter drastisch omlaag. Begin oktober kan bij voldoende licht nog een gemiddelde etmaal temperatuur van 18ºC worden aangehouden; eind oktober zijn etmaalgemiddelden van 15 à 16ºC maximaal. Hogere etmalen zorgen voor knoprui en slechtere bloemkwaliteit.

Bij de lagere kastemperatuur is het vaak moeilijk om het vocht goed in de hand te houden, zeker bij vochtig najaarsweer met relatief hoge buitentemperaturen. Hierdoor neemt de kans op roetdauw (en Botrytis) toe. Zorg dan ook voor een goede vochtregeling.

Vochtafvoer

Als eerste is het belangrijk om bij helder weer het energiedoek te sluiten, om afkoeling van de takken door uitstraling tegen te gaan. Afhankelijk van de vochtdoorlatendheid van het doek, kan eventueel een zeer kleine schermkier (1 tot 2 cm!) worden aangehouden.
Stel zowel aan de luw- als aan de windzijde een minimum raamstand in van 3-5%. Regel deze op buitentemperatuur, niet op vocht. Is het verschil tussen de buitentemperatuur en de kastemperatuur meer dan 8ºC, dan is er voldoende vochtafvoer door condensatie tegen het glas en kunnen de ramen worden gesloten.

Kieming van schimmelsporen

Blijft het toch nog te vochtig in de kas, dan kan met behulp van korte temperatuurstoten (45 minuten minimum buis bovennet met circa 50ºC) de RV omlaag worden gebracht. Door om de vier uur een korte temperatuurstoot te geven, zakt het vocht tijdelijk, wordt de kieming van schimmelsporen onderbroken en sterft de spore af.
Blijken bovenstaande maatregelen alsnog onvoldoende dan kan roetdauw tevens nog chemisch worden bestreden met Rovral Aquaflo, Switch of eventueel Signum. Let op: met Signum is nog weinig praktijkervaring opgedaan, voer dus eerst een proefbespuiting uit om te zien of het middel geen schade aan de bloemen geeft.

Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende