Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan schade opleveren voor mens en milieu, dus moet je ze goed toepassen. Het dragen van een goed spuitmasker is hierbij essentieel. Niet alleen de aanschaf van het juiste type en filters is belangrijk, ook de goede manier van opzetten, na afloop het schoonmaken en opbergen en een jaarlijkse APK om een goede bescherming te garanderen.

De eerste vraag die opkomt is: welk spuitmasker heb ik nodig? Eigenlijk is die vraag wat breder: welk type spuitmasker en welk filter? Wanneer het gaat om bescherming van de luchtwegen tegen gewasbeschermingsmiddelen dan zijn er twee typen: een halfgelaats- en volgelaatsmasker. Een volgelaatsmasker biedt bescherming van de ogen, heeft een groter draagcomfort en kan een grotere concentratie chemische stoffen aan. De keuze van het spuitmasker hangt mede af van de te gebruiken gevaarlijke stof.

Filters

Beide typen maskers zijn voorzien van filters of filterbussen. Het is belangrijk om voor het juiste type te kiezen. Filters worden ingedeeld met een letter- en kleurcode. De keuze van het type hangt af van de chemische stof waarmee je werkt. In de glastuinbouw is een A2P3-filter het meest gebruikt. Dit is een combinatiefilter met een bruine en witte kleurcode, met een hoog absorberend vermogen voor organische dampen en een deeltjesfilter tegen giftig fijnstof.

Tijdig vervangen

Het filter moet tijdig vervangen worden want ze hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum en gebruiksduur. Over het algemeen geldt dat A-filters voor organische gassen en dampen (de meeste gewasbeschermingsmiddelen) een werkingsduur hebben van maximaal 1 maand met een maximum van 8 gebruiksuren, mits het filter luchtdicht en gescheiden van gewasbeschermingsmiddelen is bewaard. Je vervangt ze eerder bij het proeven/ruiken van middelen. De B-, E- en K-filters zijn voor éénmalig gebruik.

Passen, gebruiken en opbergen

Een spuitmasker moet de mond en neus volledig bedekken en goed aansluiten op het gezicht. Een baard kan de beschermingsgraad van het masker met 50% verminderen. Het advies is om het masker met een gladgeschoren gezicht te dragen en bij lang haar op te letten dat dit buiten het spuitmasker blijft. Onderschat het effect van baardgroei ten aanzien van de aansluiting van het masker niet. Voor brildragers zijn er speciale inzetbrillen te koop.
Maak het masker na gebruik schoon. Verwijder eerst het filter en dop het af. Daarmee verleng je de levensduur. Registreer het aantal gebruiksuren. Hoe minder lucht er bij het filter komt, des te langer het mee gaat. Open het bandenstelsel van het masker. Spoel het masker na gebruik goed af met lauw water en laat het drogen. Veeg zo nodig het vizier met een antistatisch hygiënedoekje schoon. Berg het masker en de filters luchtdicht op in de bijbehorende draagbox of draagemmer bij kamertemperatuur.
Laat de maskers jaarlijks, net als een APK, controleren tijdens de maskercontroledagen van je toeleverancier of de fabrikant. Goedgekeurde spuitmaskers krijgen een controlecertificaat. Hiermee voldoen ze tegelijk aan de wettelijk gestelde eisen voor adembescherming.

Tekst: Marleen Arkesteijn, beeld: Royal Brinkman