Nog nooit was het verschil tussen telers zo groot. Daarmee doel ik niet op de grootte van de bedrijven of welke glasgroenten zijn geplant in de kassen. Ik heb het over de kostprijsverschillen in de teelten, die dit jaar mogelijk ontstaan als gevolg van de huidige gascrisis. Dit onderwerp is de laatste drie maanden natuurlijk veel besproken in bijeenkomsten van het Vortus team.

Veel telers van glasgroenten hebben een goede positie (lees prijs) voor hun gas. Enkele telers hebben moeite de kas op de gewenste temperatuur te krijgen als gevolg van de te kleine positie aan gas voor een betaalbare prijs.
De verschillen in beschikbaarheid van warmte zijn toegenomen, doordat telers in gebieden waar de warmte op een andere manier beschikbaar is, een voordeel hebben. Aardwarmte en/of het verstoken van alternatieve brandstoffen, in plaats van gas, lijken nu een prima vervanger te zijn van aardgas. Toch is de beschikbaarheid hiervan en de techniek van deze manier van verwarmen nog lang niet overal optimaal.

Verhoging dagtemperatuur

We zijn binnen ons team van mening dat een hoeveelheid basis warmte, voor het goed telen van de groentegewassen nodig is. Als de situatie ontstaat waar we keuzes moeten maken om met een lagere kastemperatuur te telen, dan zoeken we vooral naar verhoging van de dagtemperaturen in de kassen tijdens het lichtste moment van de dag.
Als er één gewas is, waarbij je de warmte nodig hebt in de eerste vijf weken van de teelt, is het een paprikagewas. Met goede mat-, plant- en kastemperaturen, bouw je in de winter genoeg plant op, zodat deze later in het jaar een hogere plantbelasting en extremer klimaat (zomer) aankan. Veelal zijn de gevolgen van het niet of onvoldoende ‘trainen’ en investeren van energie in een paprikagewas pas in de zomer merkbaar. De plant is hierdoor meer kwetsbaar voor het toeslaan van ziekten en plagen.

Meetapparatuur onderhouden

De teelt wordt steeds meer datagedreven. Echter, het is van belang dat de data op orde zijn om de voordelen te kunnen benutten. Het valt ons als adviseurs op dat de meetapparatuur onvoldoende wordt onderhouden. De kans neemt toe dat de data daardoor minder betrouwbaar en bruikbaar zijn. Belangrijke data voor de teelt zijn het watergehalte in het substraat, de ruimte-, gewas- en vruchttemperatuur en in- en uitstralingsgegevens. Dit zijn ook de factoren die we meenemen in onze adviezen.
Heb je als teler alles op orde, dan blijft het prachtig om als teeltvoorlichter op basis van deze data en samen een gerichte teeltstrategie op te stellen en uit te voeren.

Tekst: Ruud van den Berg, Vortus, beeld: Wilma Slegers