Het energieverbruik in de bloembollensector werd vanaf 2008 jaarlijks (en driejaarlijks sinds 2013) door Wageningen University & Research gemonitord. De belangrijkste energieposten voor de voorjaarsbloeiers zijn de bewaring/preparatie van de bollen na de oogst en het broeien in de winter.

Van het belangrijkste broeigewas tulp liet de Energiemonitor van 2019 zien dat het (fossiele) energieverbruik voor de broei van een bos tulpen zeer fors is gedaald. In vergelijking met 2008 is het gasverbruik met bijna 90% afgenomen en het elektraverbruik met ruim 60%. Belangrijkste achtergronden hierbij zijn dat de bedrijven die aan de monitor deelnemen steeds groter en moderner zijn.

LED-belichting

De broeiproductie per bedrijf is met meer dan een factor vier toegenomen. Deze bedrijven broeien op water en steeds meer in meerdere lagen, waarbij de onderste lagen met LED’s belicht worden. Ook het zelf elektra opwekken met zonnepanelen is sterk toegenomen: in 2008 had een enkel bedrijf zonnepanelen, in 2019 heeft 42% van de bloembollenbedrijven zonnepanelen geïnstalleerd.

Tekst: Jeroen Wildschut