Er is definitief een einde gekomen aan een jarenlang geschil nu het Europees Octrooibureau het Europees octrooi van PlantLab heeft herroepen. Certhon heeft succesvol beargumenteerd bij het octrooibureau dat de technologie van het meerlaagse teeltsysteem al sinds de jaren ‘90 algemene vakkennis is en geen nieuwe technieken bevat. Omdat dit octrooi daarom niet inventief is, is het bureau teruggekomen op haar besluit om het octrooi te verlenen en heeft zij dit herroepen.

Het geschil tussen beide partijen was omvangrijk en speelde zich niet alleen af bij het Europees Octrooibureau. PlantLab heeft door de jaren heen diverse procedures gestart bij de Rechtbank Den Haag, omdat Certhon inbreuk zou maken op het Europees octrooi.
Al in mei 2018 oordeelde de rechtbank dat Certhon geen inbreuk maakte op beide octrooien en vernietigde daarbij het Nederlandse octrooi. Dit oordeel bleef in stand in het door PlantLab geïnitieerde hoger beroep tegen dit vonnis van de rechtbank. Ook het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat Certhon geen inbreuk heeft gemaakt op de octrooien.

Geen octrooi op indoor farming

John van der Sande, Chief Innovation Officer bij Certhon: “Het heeft vooral veel tijd gekost, want wij wisten dat ons geen blaam trof. Maar het feit dat het Europese octrooi op indoor farming niet geldig is, is een overwinning voor de gehele sector.”
Een oordeel over de nietigheid van Nederlandse octrooi heeft het Gerechtshof aangehouden tot de beslissing van het Europees Octrooibureau op het Europese octrooi. Met het wegvallen van het Europese octrooi, is namelijk ook het bestaansrecht van het Nederlandse octrooi verdwenen. Hiermee is er een einde gekomen aan zowel het Europese octrooi als het Nederlandse octrooi van PlantLab.