Vorig jaar breidde producent van potanthuriums Karma Plants het teeltareaal uit met een nieuwe kas van 3 ha. Een opvallend kenmerk is dat er onder het diffuse dek drie verschillende klimaatschermen liggen, waarmee teler Glenn Langelaan volledig traploos kan schermen. “Zulk homogeen, diffuus licht is bijzonder. Onze planten voelen zich super.”

Toewijding en perfectionisme lopen als rode draden door de geschiedenis van Karma Plants, de Bemmelse potplantenkwekerij die twintig jaar geleden werd opgericht door Bert en Carla Langelaan. In 2007 kwamen de zoons Glenn en Maurice in het bedrijf. Glenn is verantwoordelijk voor teelt en techniek, Maurice richt zich op verkoop en productontwikkeling en zus Lydia coördineert sinds drie jaar de communicatie- en marketingactiviteiten, waarin duurzaamheid een terugkerend thema is.
“Die taakverdeling werkt goed. We zijn alle drie perfectionisten en hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen”, zegt Glenn Langelaan bij aanvang van het gesprek, waarvoor de bijzondere scherminstallatie in de nieuwe kas de aanleiding vormde.

Bedrijfsontwikkeling

“Kwaliteitsdenken, klantgericht werken en de wil om het iedere dag beter te doen zitten in het DNA van dit bedrijf. De lat ligt altijd hoog, maar dat is ook nodig als je wilt excelleren. Dat is wat wij willen.”
Als je maar lang genoeg excelleert, komt er vanzelf ruimte voor groei. In 2007 had het bedrijf nog een omvang van 3 ha en werd het bemand door de beide broers, hun ouders en twee vaste medewerkers. Na de laatste uitbreiding in 2020 werken er bijna dertig mensen in 10 ha kassen (twee locaties) en een ruime, moderne bedrijfshal met kantoren.

Eerste drievoudige combinatie

Als potanthuriums ergens een hekel aan hebben, is het wel direct zonlicht. In 2016 werd er op de tweede bedrijfslocatie 1 ha bijgebouwd. Op verzoek van Langelaan installeerde Peter Dekker Installaties (PDI) daar drie klimaatschermen van Svensson: Harmony 7247 FR (boven), Harmony 3647 (midden) en een Luxous 1547 diffuus energiescherm (onder). Alle drie gesloten schermdoeken, met een goede energiebesparing.
Langelaan: “Ik wilde flexibeler kunnen schermen om het lichtniveau in het gewas te optimaliseren. Direct invallend zonlicht veroorzaakt stress en kost groei, dus dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Met drie schermen, waarvan het onderste en bovenste scherm dezelfde looprichting hebben, heb je veel vrijheid om de lichtomstandigheden volledig naar je hand te zetten. Dan kun je jaarrond maximale groei realiseren.”
Het duurde even om de juiste combinaties te vinden en in te regelen, maar na verloop van tijd zag de teler dat de planten in die kas het erg goed naar hun zin hadden. Het kostte minder moeite om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren en ook de teeltsnelheid lag iets hoger.

Diffuus lichtniveau

Het was een flinke stap in de goede richting, maar perfect was het nog niet. In 2019 diende zich de kans aan om de grens opnieuw te verleggen. Voor bedrijfsuitbreiding op de hoofdlocatie werd een kas van 3 ha ontworpen.
Svensson had in het voorgaande jaar PARperfect geïntroduceerd. Deze nieuwe schermoplossing speelt expliciet in op de behoefte aan een constant en homogeen diffuus lichtniveau in de kas. Het is gebaseerd op een diffuus (Harmony) klimaatscherm, dat in combinatie met een boven- en/of onderliggend verduisteringsscherm invallend zonlicht verstrooit en een constant lichtniveau op gewasniveau mogelijk maakt. Twee schermen zijn hiervoor standaard, het derde scherm is puur een vocht/energiescherm en biedt een nog groter schermbereik.
“Met deze innovatieve schermoplossing kun je 20 tot 100 procent licht wegschermen en het doorgelaten licht effectief verstrooien”, zegt schermconsultant Bart Bakker namens de leverancier. “Voor de meeste bedrijven biedt een tweevoudige installatie met deze eigenschappen voldoende speelruimte en kan diffuus glas achterwege blijven. Dat de ondernemers voor zowel een diffuus dek als een drievoudige scherminstallatie kozen, is een bewuste keuze.”

Nieuwe configuratie

“We hebben even gestoeid over de optimale configuratie”, bevestigt Langelaan. “De drie schermen op onze tweede locatie boden veel speelruimte, maar ik vond het licht nog onvoldoende diffuus. In de nieuwe kas konden we een stap verder gaan met diffuus glas en een iets andere schermkeuze. Jaarrond zou dat nog betere resultaten geven.”
Voor de schermen koos hij op de nieuwe locatie voor Obscura 9950 FR W (boven), Harmony PARperfect en het zeer transparante Luxous 1147 D FR (onder). De ondernemer staat nog steeds achter zijn keuze. Of het nu zomer of winter is, zonnig weer of bewolkt, binnen een schermafdeling ontvangt iedere plant evenveel licht. Ook wanneer het verduisteringsscherm slechts voor een deel is gesloten.

Beperkte schermhoogte

De schermen bij Karma Plants zijn geïnstalleerd door PDI. Jeroen de Jonge is lovend over zijn opdrachtgever. “We kennen elkaar al wat langer en ik heb veel respect voor de keuzes die deze ondernemers maken. Kwaliteit is leidend en daaraan worden geen concessies gedaan. Waar anderen nogal eens stoppen, gaan zij verder. Lichtregeling op basis van diffuus glas, drie schermen en meerdere PAR-meters illustreert dat.”
Nauwkeurige sturing op lichtniveau betekent dat de installaties zeer intensief worden gebruikt en door en door betrouwbaar moeten zijn. Veel onderdelen zijn robuust uitgevoerd, niet-slijtgevoelig en goed beveiligd tegen overbelasting. Dubbele opwaaidraden houden de schermen altijd strak. Mede daardoor kon de totale schermhoogte beperkt blijven tot 60 cm.
De Jonge: “Drie schermen boven elkaar monteren is altijd uitdagend en de kwaliteitslat bij Karma Plants ligt hoog. Het resultaat is een installatie waar we allemaal blij van worden.”

Per afdeling sturen op PAR

Voor de aansturing van de scherminstallaties is het PAR-lichtniveau op gewashoogte leidend. De door Technokas gebouwde kas van bijna 30.000 m2 telt vier onafhankelijk stuurbare afdelingen. Uitkijkend over het gewas valt er geen schaduw of lichtplek te ontdekken en dat is precies wat hij wilde. “Hier schijnt de zon nooit direct op de plant en zo hoort het”, vat Langelaan bondig samen. “Bij het licht dat we nu hebben, kunnen we maximale fotosynthese en een optimale plantopbouw realiseren.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Vidiphoto