Minister Wiebes stelt voor de extra subsidieronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in maart 2020 definitief 2 miljard euro beschikbaar. De subsidie kent 3 fases. Op 19 december 2019 is daarover een Kamerbrief verschenen. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020.

Deze extra openstellingsronde is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen. Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag verplicht.

SDE+-basisbedragen aangepast

Naar aanleiding van actuele inzichten zijn de basisbedragen voor de verschillende technieken aangepast. Deze basisbedragen worden vastgesteld op basis van de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie. Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft hierover een advies uitgebracht. Ten opzichte van de basisbedragen van vorig jaar is vooral voor de technieken geothermie, wind en zon een sterke daling zichtbaar. De basisbedragen voorjaar 2020 zijn te vinden in de bijlagen van de Kamerbrief.

Data en fasering

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Er is in de voorjaarsronde één totaalbudget voor alle technologieën. Daarbinnen concurreren de technologieën op basis van de kostprijs om de beschikbare middelen.
De openstellingsronde heeft drie fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019. Dit is gebeurd om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken te laten plaatsvinden.

SDE++

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een Kamerbrief over de SDE++-openstelling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.