We zitten in de week van de nieuwjaarsrecepties: de periode van minder drinken, stoppen met roken en meer sporten. Het zijn de bekende goede voornemens. In 2016 begonnen zo’n 175 groepen van ondernemers met goede moed aan het uitwerken van hun collectieve voorziening om te voldoen aan de waterzuiveringsplicht. Minder gewasbeschermingsmiddelen lozen is en blijft een heel goed voornemen.

Eind 2016 werden uiteindelijk ongeveer 50 businessplannen ingediend bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. De businessplannen werden beoordeeld en waar het nodig was voor de realisatie, verleende de omgevingsdienst namens de gemeente uitstel.
Een collectieve voorziening realiseer je immers niet zomaar, zeker niet als er meerdere, verschillende vergunningen nodig zijn, er veel leidingwerk de grond in moet en de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) een positief advies moet geven. Dat vergt voorbereidingstijd. Waar individuele bedrijven 1 januari 2018 aan de zuiveringsplicht moesten voldoen, konden de collectieven om die reden uitstel krijgen tot 1 januari 2021.

Laatste jaar van uitstel

Inmiddels is het laatste jaar van het uitstel ingegaan. Het jaar waarin de collectieven het goede voornemen om gezamenlijk water te gaan zuiveren, moeten omzetten in daden. In die zin is 2020 het jaar van de waarheid. Mocht het oorspronkelijke plan toch niet haalbaar blijken, dan moet dit jaar dus een individuele oplossing worden toegepast.
Een contract met een mobiele zuiveraar is snel afgesloten. Maar voor bedrijven die relatief veel water lozen – bijvoorbeeld bedrijven met grondteelt en last van kwelwater – zal een eigen zuivering waarschijnlijk de beste oplossing zijn. Ook dat vergt voorbereidingen, zoals uitzoeken wat de meest geschikte installatie is, offertes opvragen, aanbesteden en uitvoeren. Het is van belang om tijdig te concluderen of de collectieve voorziening er wel of niet gaat komen, zodat er voldoende tijd overblijft om voor 1 januari 2021 gesteld te staan.

Collectief of individueel

Of het een collectieve voorziening of een individuele oplossing wordt, maakt voor het goede voornemen niet uit. Belangrijk is dat alle waterstromen op het bedrijf goed in beeld zijn. Hergebruik heeft de voorkeur maar als er een keer geloosd moet worden, zorg er dan voor dat het gezuiverd wordt en de gewasbeschermingsmiddelen niet in het milieu terechtkomen.

Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland