Meloenen in de supermarkt of groentewinkel zijn meestal geïmporteerd uit warmere landen. Maar in een BEST-kas (Berry Energy Saving Technology) kunnen ze ook goed geteeld worden in Nederland, zo blijkt uit onderzoek met mini-meloenen van de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research.

In het onderzoek hadden de meloenen relatief weinig gas en CO2 nodig en hoefden geen nagenoeg chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt te worden. Daarmee is dus de teelt van een duurzame local-for-local eenpersoonsmeloen mogelijk.

Goede teeltstrategie

In maart 2022 werden de eerste meloenen geplant in de BEST-kas (die een kasdek van noppenfolie heeft), namelijk mini-watermeloen, mini-Charentais, mini-Galia en mini-Cantaloupe. De plantdichtheid bedroeg 3 planten/m² bij de watermeloen en 2 planten/m² bij de drie andere meloenen. In totaal werden zes meloenrassen onderzocht.
Doel van het onderzoek was een goede teeltstrategie voor de eenpersoonsmeloenen te ontwikkelen. Dat lukte bij die eerste teelt vooral goed bij Charentais-, Galia- en Cantaloupe-rassen.

Nadruk op de watermeloen

In de teelt was slechts 4 m³ gas per vierkante meter nodig en is 2 kilogram CO2 gebruikt. Daarmee ligt het verbruik lager dan verwacht: voor 2 teelten zou maximaal 10 m³ gas en 5 kilogram CO2 per vierkante meter gebruikt mogen worden.
Watermeloen bleef wat achter in de productie. Dat kwam vooral doordat het klimaat blijkbaar te vegetatief was. Daarom ligt in het tweede deel van het onderzoek de nadruk op de watermeloen: begin juli 2022 zijn hiervoor de meloenen geplant.
Het onderzoek naar eenpersoonsmeloenen in de BEST-kas wordt gefinancierd door het programma Kas Als Energiebron van Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Tekst: Monique Bijlaard