De online markt voor AGF- en sierteeltproducten groeit. Waar de sierteeltsector stappen voorwaarts maakt, blijft de foodmarkt achter bij andere sectoren. Vooral de AGF-sector heeft het online lastig. Waarom is dat zo en welke kansen en bedreigingen biedt de online verkoop van tuinbouwproducten? Vier betrokkenen geven, ieder vanuit hun eigen expertise, hun visie op de ontwikkelingen.

Steeds meer mensen kopen producten via het internet. En dan hebben we het niet alleen over schoenen en kleding, maar ook over voeding. Het aandeel AGF-producten dat online wordt verkocht, blijft echter achter bij andere productgroepen. Eén van de verklaringen hiervoor is de hoge supermarktdichtheid in Nederland. Daarnaast vertrouwen consumenten de kwaliteit van de online aangeboden groenten en fruit nog niet altijd en willen ze verse AGF-producten het liefst eerst bekijken en vasthouden. Ook willen ze liever geen extra kosten betalen voor de verzending. Bovendien ontbreekt bij veel AGF-aanbieders een succesvol businessmodel, met name vanwege de logistieke complexiteit. Hier liggen dus nog grote uitdagingen.

Online boodschappen

Toch verwachten betrokkenen dat online verkoop van voeding de toekomst heeft. Zo blijkt uit een onderzoek van LEI-Wageningen UR uit begin 2015 dat zo’n 12% van de Nederlandse consumenten wel eens online boodschappen doet. Daarnaast laat een onderzoek van Deloitte uit 2015 zien dat 8% van de consumenten wel eens gebruikmaakt van een online bestelservice. Gemiddeld wordt hier zo’n één à twee keer per maand gebruik van gemaakt en de gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt ongeveer 69 euro.
Levensmiddelen die respondenten online (zouden willen) bestellen, zijn voornamelijk langer houdbare producten, zuivel en diepvriesartikelen. Er is echter ook een stijging te zien in het aantal versproducten dat via internet wordt besteld. De opkomst van maaltijdboxen, die steeds meer supermarkten en bedrijven aanbieden, speelt hierbij een belangrijke rol. Het relatief nieuwe concept lift mee op de groeiende populariteit van regionale producten, gezonde voeding, biologische ingrediënten en de intensieve marketing van sommige internationale spelers.

Maaltijdbox wint terrein

De maaltijdbox valt in de smaak bij Nederlandse huishoudens: 11% heeft inmiddels een maaltijdbox geprobeerd en een derde daarvan blijft maaltijdboxen bestellen, blijkt uit onderzoek van Multiscope. Twee op de tien Nederlanders hebben interesse, maar hebben nog nooit een maaltijdbox besteld. Dit zijn vooral een- of tweepersoonshuishoudens. Met name het gemak, de variatie in maaltijden en de inspiratie voor nieuwe recepten spreekt hen aan.
HelloFresh is de bekendste maaltijdbox. Acht op de tien Nederlanders kennen deze aanbieder. Gebruikers zijn het meest tevreden over de originaliteit en de kwaliteit van de HelloFresh box. Het minst tevreden zijn ze over de prijs en de keuzevrijheid in verschillende varianten. HelloFresh bezorgt geen maaltijdboxen op maandag, de favoriete bezorgdag. Allerhande Box bezorgt wel op maandag en is na HelloFresh het meest bekend (49%).

Tekst: Tuinbouwteksten.nl/Ank van Lier, beeld: Fresh Informationmanagement Center

Download het complete dossier Nieuwe (R)etail, inclusief expert interviews, conclusies en voorbeelden (7 pagina’s, pdf).