Om een goed inzicht van de opbrengstverdeling van gewassen te krijgen is een objectieve meting van de opbrengst per plant of per vierkante meter nodig.

Handmatig is dit een arbeidsintensief karwei. Vandaar dat we actief zijn om met behulp van cameratechnieken een opbrengstvoorspelling te doen. Ook in het open veld zijn deze technieken interessant. Zoals bij pootaardappelen, waar de netto-opbrengst alleen op perceelniveau te bepalen is. Het nieuwe POP-3-project ‘Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen’ hoopt hier verandering in te brengen.

Teeltoptimalisatie

Binnen het project wordt met behulp van een camerasysteem op de rooimachine een schatting gemaakt van de opbrengst, maat en het tal van de aardappels. Deze oogstdata worden gekoppeld aan de exacte locatie waar de aardappels zijn gerooid. Dit geeft de teler inzicht in de opbrengst per m². En op welke plek, onder welke omstandigheden en met welke teeltmaatregelen de aardappelen optimaal kunnen groeien. Meten wordt weten en geeft de teler ongekende mogelijkheden voor teeltoptimalisatie.
Samen met partners van Amsterdam Green Campus, Universiteit van Amsterdam, Aeres Hogeschool en twee telers gaan we tot september 2021 aan de slag.

Tekst: Toon Tielen