Biologisch bestrijden wordt steeds meer een must in de strijd tegen de varenrouwmug. Zeker nu recent de insecticide Nomolt werd geschrapt en ook het middel Trigard eind deze maand verdwijnt. Er zijn verschillende manieren om Sciara op biologische wijze onder de duim te houden. Wel is tijdig starten een must, daarnaast is sprake van maatwerk per bedrijf.

De varenrouwmug is geen nieuwkomer in tuinbouwland. Verre van dat: het zwarte vliegje zorgt al decennialang voor overlast en schade in bepaalde teelten. Vandaag de dag leidt het vliegje onder meer tot problemen in de teelt van lisianthus, geeft Biobest-adviseur Stefan Bohte aan. “Meestal duiken de larven van de mug net boven de grond op. Hier vreten ze zich een weg door de stengel. Die gaat hierdoor slap hangen, daarnaast ontstaat op deze manier een infectiepoort voor schimmels. Denk bijvoorbeeld aan de Chalara-schimmel. Afgezien van deze schade zijn zwarte vliegjes in een sierteeltproduct natuurlijk nooit wenselijk. Het product kan hierdoor onverkoopbaar raken.”
Het insect duikt daarnaast onder meer op in phalaenopsis, waar het de wortelpunten aanvreet, en in de teelt van poinsettia. “Sommige gewassen zijn simpelweg gevoeliger voor de varenrouwmug dan anderen. Daarbij geldt: hoe vochtiger de teeltomstandigheden, hoe beter dit plaaginsect gedijt. De larven leven namelijk van algen.”

Biologische troeven

Jarenlang kon de varenrouwmug goed onder controle worden gehouden met chemische middelen. Dit wordt echter steeds lastiger. “Er zijn nooit middelen op de markt gebracht met een officiële toelating voor inzet tegen dit insect, maar je zag wel dat diverse producten een nevenwerking hierop hadden. Denk bijvoorbeeld aan het rupsenmiddel Nomolt en aan Trigard, dat wordt ingezet tegen de mineervlieg. Nomolt is echter sinds 30 mei verboden, de toelating van Trigard loopt eind juni af. Dat betekent dat telers dus steeds meer zijn aangewezen op biologie. Sterker nog: dit is nog de enige optie.”
Volgens Bohte zijn er diverse biologische troeven in de strijd tegen de varenrouwmug. Hij adviseert de bodemroofmijt Hypoaspis miles als basis te gebruiken. “Wanneer je deze tijdig en preventief inzet, kun je de plaag prima onder controle houden. Bijkomend voordeel is dat deze bodemroofmijt eveneens tripspoppen aanpakt. Krijg je het probleem desondanks niet onder de duim, dan zijn er ook nog andere biologische opties. Denk aan de inzet van aaltjes of het biologische middel Gnatrol.”

Bedrijfshygiëne

Over het algemeen is de varenrouwmug volgens de adviseur prima biologisch te bestrijden. Maar met name de bedrijfshygiëne speelt een belangrijke rol. “Wanneer er bijvoorbeeld volop algen groeien in de sleuven van je betonvloeren, kun je zoveel biologie inzetten als je wilt. Dan is het dweilen met de kraan open. Het is daarom zaak om vooral de oorzaken aan te pakken.”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Biobest