Traditiegetrouw wordt Lisianthus nog voornamelijk in de vollegrond geteeld. Teeltsystemen uit de grond, zoals telen op substraat, leveren echter betere prestaties op gebied van nutriëntenemissie en milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van teelt in de grond.

Een nieuw teeltsysteem vereist echter een andere benadering, die eerst op kleine schaal moet worden getest. Dat was aanleiding voor Delphy om in samenwerking met Van der Knaap een teeltstrategie uit te werken voor de teelt van lisianthus op kokossubstraat.

Substraatsystemen

De keuze voor het juiste substraat is een belangrijk onderdeel in het sturen van de productie, het beheersbaar maken van ziektedruk en plantweerbaarheid en het steeds efficiënter omspringen met grondstoffen. In de eerste maanden van 2016 zijn zes verschillende substraatsystemen getest. De kokossubstraten voor deze praktijkproef zijn door Van der Knaap geproduceerd. De eerste teelt van 2016 was een succes voor de kokossubstraten. Op alle substraten is een productie gehaald die zich kan meten met de praktijk.

Meer informatie: Van der Knaap Groep, stand 152, Tuinbouw Relatiedagen Venray.