Afgelopen maand werden wij verrast met een derde plek als ‘Meest ondernemende teler 2020 in snijbloemen’ door de telersverkiezing Ranking the Grower. Daar zijn we uiteraard heel trots op. We worden in het juryrapport geroemd als bedrijf dat haar ambities durft uit te spreken, oog heeft voor de persoonlijke kant.

Als kartrekker voor Colours of Nature zijn we een voorbeeld voor de gerberateelt. De groei van ons bedrijf heeft mogelijk gemaakt dat we deze stappen kunnen zetten en we zijn daarmee blijkbaar ook in beeld gekomen bij de sector. Groei en grootschaligheid wordt al jaren in onze sector gezien als de belangrijkste pijler waar de toekomst van de tuinbouw op gebouwd is.

Ook wij geloven dat schaalvergroting leidt tot een beter rendement van ons bedrijf. Maar dat ontstaat niet alleen door betere energie- en arbeidsexploitatie. De schaalvergroting stelt ons ook in staat om een nauwe horizontale en verticale samenwerking aan te gaan met onze collega’s en onze klanten. Het creëren van toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen in de markt, gecombineerd met markt – en klantgerichte verkoop, zal in de meeste gevallen tot een betere bedrijfscontinuïteit leiden. Door samen te werken met onze klanten komen we verder en niet door slechts te concurreren op een lage kostprijs voor een niet onderscheidend product.

Zo zijn we met onze telersvereniging Colours of Nature de afgelopen tijd steeds nauwere samenwerkingen aangegaan met de klant, waarbij we de volledige ontzorging van alle benodigde bloemen en de complete bijbehorende service op ons nemen. De klant krijgt zelfs een werkplek bij ons op kantoor, zodat de samenwerking optimaal verloopt.

Wat iedere klant zonder uitzondering van ons verwacht is dat we duurzaam produceren én milieuvriendelijke producten leveren. Door optimaal gebruik te maken van schaalgrootte en de innovaties die er zijn, telen we bewust zonder milieubelastende middelen. Zo kunnen we vertellen dat we de meest duurzame gerbera ter wereld produceren. De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar we proberen wel stappen te zetten in de juiste richting. Dan blijven we ook in de toekomst aan zet.

Ronald van Veen, gerberateler in De Lier