De broers John en Aad van leliekwekerij A.P. van der Voort wilden stoppen en klopten aan bij hun makelaarskantoor. Dat onderzocht of er in het gebied Poelzone in Naaldwijk meer gegadigden waren. Er bleek nog één verkopende partij te zijn, de broers Lourens en Arie Vreugdenhil eveneens leliekwekers. Plantenkwekerij P. van Geest en Westlandse Plantenkwekerij (WPK) wilden graag kopen. Ze hebben nu samen een mooi vierkante kavel van 10 ha middenin het Westland. Een win-win situatie voor de stoppers en de plantenkwekerijen die ruimte nodig hebben voor groei.

“Het is bij ons begonnen”, begint John van der Voort. “Ik had een leliekwekerij met mijn broer Aad. Hij is acht jaar ouder dan ik en na overleg hebben we besloten om niet verder te gaan. Vervolgens hebben we Ruud Kouwenhoven van makelaardij Vollebregt Barten gebeld. Hij is gaan peilen wat de plannen waren van de andere ondernemers in het gebied. Rond 2007-2008 is hij al eens eerder met reconstructie van het gebied bezig geweest. Dat ging toen niet door vanwege de crisis.” De broers hadden een bedrijf van 21.000 m2 glas.
Op zijn ronde door het gebied bleken de leliekwekers Lourens en Arie Vreugdenhil eveneens belangstelling te hebben om te stoppen. Net als een van de broers Van der Voort zijn ze al rond de zestig jaar. Zij hebben een bedrijf van 26.000 m2 glas op een perceel van 4 ha. “Je moet stoppen als zich een kans voordoet”, vindt Arie Vreugdenhil. De andere bedrijven in het gebied waren niet aan stoppen toe.

Niet verkopen, maar kopen

“Wij wilden sowieso niet verkopen, maar wel aankopen samen met onze partner WPK”, zegt Thijs Hermans, algemeen directeur bij plantenkwekerij P. van Geest. “We hebben in de toekomst meer ruimte nodig om aan de toekomstige vraag van onze klanten te kunnen voldoen. Door deze aankoop kunnen we de huurlocaties afstoten. Met één centrale locatie erbij kunnen we efficiënter werken. Bijvoorbeeld doordat er minder transport tussen de locaties nodig is. Wij willen de extra ruimte benutten voor het opkweken van hortensia’s. WPK zal de extra ruimte vooral gebruiken voor de opkweek van koude groenteplanten, zoals kool en spruiten.” Op de hoofdlocatie met betonvloeren, zware belichting en hygiënefaciliteiten komen daardoor extra meters vrij voor de opkweek van hoogwaardige, warme groenteplanten.
Wat voor Hermans ook meespeelt, is dat de bedrijven gezamenlijk een mooie grondpositie verwerven in het Westland. Het is een verdere stap in de samenwerking tussen de twee plantenkwekerijen. Per 1 september is het bedrijf van Van der Voort overgedragen. Het bedrijf van Vreugdenhil volgt per 2 januari 2019. De eerste paar jaar gaan ze door in de bestaande kassen. Voor de verdere toekomst denken de plantenkwekers aan nieuwbouw.

Reconstructie

Met een kaart op tafel laat Kouwenhoven zien hoe de kavels op elkaar aansluiten, totdat er een mooi vierkant bedrijf ontstaat. Links de bedrijven van Vreugdenhil en P. van Geest. Rechts ernaast over de volle lengte het bedrijf van Van der Voort. Tussen de oorspronkelijke bedrijven worden corridors gemaakt.
Opvallend is het ontbreken van huizen op het kaartje. “In het totale gebied, waar dit onderdeel van uitmaakt, lagen zeven woonhuizen. Die zijn in het kader van de Tenderregeling Herstructurering Poelzone uitgeplaatst. De tenderregeling is twee jaar geleden gestopt. Het komt er op neer dat telers die hun agrarische bedrijfswoningen slopen een uitplaatssubsidie krijgen en tevens de mogelijkheid hebben het zogenoemde bouwrecht mee te nemen voor de bouw van een nieuwe woning op een andere locatie binnen de gemeente Westland”, legt Kouwenhoven uit. Drie van de vier stoppende telers maakten gebruik van de regeling. Alleen John van de Voort niet, omdat hij in een van de linten binnen het gebied woont, ‘De Lint’.

Toekomst voor stopper

John van der Voort is met zijn 54 jaar de jongste van de stoppende ondernemers. Hij gaat bij plantenkwekerij P. van Geest aan de slag in de kas, die eerst hun eigendom was. “Hij kent de tuin als zijn broekzak. Ik was onder de indruk hoe netjes ze het bedrijf hebben achter gelaten. Dat zegt ook iets over hoe ze werken. En hij woont naast het bedrijf”, somt Hermans de pluspunten op. Zijn broer Aad bost nu vijf ochtenden lelies bij Nico en Marco Boon, doet vrijwilligerswerk op het Westerhonk en is verder lekker bezig met hobbyen in de bloementuin.
De broers Vreugdenhil gaan nog tot het einde van het jaar door. “Je koopt leliebollen voor een jaar in. De bloemen verkopen we rechtstreeks. Er lopen nog afspraken met kopers. Wij willen daarom het jaar eerst nog netjes afmaken.” En dan? Arie gaat voor halve dagen bij zijn zoon aan de slag, die lelies teelt op twee huurtuinen in Poeldijk en Monster en verder lekker fietsen. Lourens zegt gekscherend dat hij veertig jaar vakantie gaat inhalen.

Start op tijd

In dit geval ging de reconstructie vrij gemakkelijk. Onder andere door de eerdere reconstructieplannen. Er zijn sindsdien overbodige woonhuizen in het gebied gesloopt, waardoor een toekomstige reconstructie eenvoudiger werd. Ook zijn er destijds diverse bodemonderzoeken gedaan voor eventuele bouwplannen. Bovendien is er nog geen sprake van nieuwbouw. De aangekochte kassen blijven voorlopig gewoon bestaan. Een ander punt is de levensfase waarin de ondernemers zitten. Oudere ondernemers kijken anders aan tegen stoppen dan jongere. Dat pakte in dit geval positief uit.
In het algemeen is er voor reconstructie in combinatie met nieuwbouw meer tijd nodig. Kouwenhoven adviseert telers met reconstructieplannen daarom op tijd te starten. “De partijen moeten tot een prijsovereenstemming komen en de koper moet het kunnen financieren. Het dient bovendien te passen in de teeltplanning. Je hebt jaarteelten, maar ook langere teelten zoals gerbera en roos. Verder krijg je met veel wetgeving te maken als je wilt gaan slopen en bouwen. Je hebt bijvoorbeeld te maken met de flora- en faunawet. Eerst moet worden onderzocht of er beschermde diersoorten in het gebied wonen. Die onderzoeken kunnen mogelijk een jaar in beslag nemen. Een archeologisch onderzoek moet uitwijzen hoe diep er mag worden gegraven. Overleg met het waterschap is nodig wanneer er sloten dicht gaan. En er is bodemonderzoek nodig om een bouwvergunning te kunnen krijgen”, geeft hij als schets van het tijdspad.

Samenvatting

Twee leliebedrijven van de gebroeders Van der Voort en Vreugdenhil in gebied de Poelzone in Naaldwijk stoppen hun activiteiten. Plantenkwekerij P. van Geest en WPK hebben samen de bedrijven aangekocht. Dit resulteert in een mooie vierkante oppervlakte van ongeveer 10 ha. De reconstructie is relatief gemakkelijk gegaan, omdat er tien jaar geleden al eens een poging tot reconstructie is gedaan en de huizen al waren uitgeplaatst.

Tekst en foto’s: Marleen Arkesteijn.

Gerelateerd