Telers staan steeds vaker voor de uitdaging om tijdig goede uitzendkrachten in te huren. Doordat veel kwekers rond dezelfde periode verlegen zitten om extra handen bij de oogst van het gewas, ontstaat er schaarste op de markt van flexibele arbeidskrachten in de kas. Om telers hierbij een helpende hand te bieden, richtte ondernemer Willem Verwoerd samen met Jeroen van Kester en Martin Vreeswijk een eigen bedrijf op: Rosa werkt.

De naam van de jonge startup staat voor Regie Op Structurele Arbeid. “We willen de teler ontlasten op het gebied van arbeid”, legt projectmanager Maaike Vreeswijk uit. “Alles wat te maken heeft met arbeid wordt geregisseerd vanuit Rosa werkt. Wij stellen per teler een regisseur aan die alle flexibele arbeid binnen dat bedrijf regelt voor de kweker. We zien onszelf dan ook als servicebureau.”

Arbeidsregisseur

De ‘arbeidsregisseurs’ van Rosa werkt voeren een breed pakket van taken uit voor het teeltbedrijf waar ze aan verbonden zijn. Zo gaat een arbeidsregisseur bij de start van een nieuwe werkweek met de flexkrachten mee de kas in om te kijken hoe het werk hen afgaat. Op eenzelfde manier begeleidt een arbeidsregisseur de nieuwe uitzendkrachten die hun eerste ervaring opdoen met werken in de kas. De arbeidsregisseur is daarbij het aanspreekpunt voor zowel de teler als de uitzendkrachten.

Brede arbeidsbegeleiding

De begeleiding van uitzendkrachten bij Rosa werkt is breder dan het periodiek meelopen met de flexibele arbeidskrachten op de werkvloer, legt projectmanager Vreeswijk uit. “We begeleiden de Poolse uitzendkrachten bijvoorbeeld ook op het gebied van vertalingen en huisvesting. Die begeleiding bieden we aan alle arbeidskrachten die via ons werkzaam zijn. Het maakt dus niet uit of ze al bij de teler op de loonlijst staan of niet.”

Motivatie

Een onderdeel van de werkzaamheden van Rosa werkt is het actief betrekken van de uitzendkrachten bij het bedrijf waar ze voor werken. “Doordat de arbeidsregisseur de flexibele medewerkers actief betrekt bij het teeltbedrijf, voelen ze zich er meer onderdeel van”, aldus Vreeswijk. “Dat motiveert veel meer dan wanneer je het ziet als gewoon een flexbaantje en werkt door op de geleverde kwaliteit van het werk. Verder blijven we polsen hoe het met de uitzendkrachten gaat, of ze zich nog thuis voelen in de organisatie en of ze eventueel interesse hebben om door te groeien.”

Sturing van prestaties

Om de prestaties van de flexibele werknemers te sturen, biedt Rosa werkt een optionele extra service aan: Grip op Arbeid. Met de software Grip op Arbeid van adviesbureau voor procesoptimalisatie Custo & Partners stuurt en bewaakt Rosa werkt de prijs per eenheid per uitzendkracht. Vreeswijk: “Aan de hand van de software komen we met medewerkers in gesprek over hun prestaties op onder meer de gebieden kwantiteit, kwaliteit, gedrag en verzuim. Met behulp van een beloningssysteem dat goede werkprestaties beloont, motiveren we de werknemers om goede prestaties te leveren.”

Arbeidsbeperking

Naast reguliere arbeidskrachten maakt Rosa werkt zich ook sterk voor het vinden van een baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rosa werkt zoekt een geschikte functie voor deze mensen en zorgt voor begeleiding vanuit de eigen organisatie. Rosa werkt werkt daarnaast nauw samen met de jobcoach van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een werksituatie te creëren waarin de werknemer zich prettig voelt.

HortiContact

Rosa werkt is opgericht vanuit de vraag uit de markt om het proces omtrent het inschakelen en inwerken van flexibele werkgevers te begeleiden. Daarnaast is het voor veel telers lastig om kwalitatief goede uitzendkrachten te behouden omdat het verloop onder deze groep flexwerkers hoog is. Hiervoor zet Rosa werkt zich ook in. Om meer telers in aanraking te laten komen met haar diensten staat Rosa Werkt van 20 tot en met 22 februari met een stand op het Hortinext Start-up Paviljoen bij HortiContact. Vreeswijk: “De mensen die de beurs bezoeken en op de beurs staan vallen precies in de doelgroep waarvoor wij onze diensten aanbieden. We gaan de bedrijven die op de beurs aanwezig zijn het concept van Rosa werkt toelichten en proberen te overtuigen van ons concept.”

Tekst: Leo Hoekstra.

Gerelateerd