In de afgelopen tien jaar is de belangstelling voor LED’s enorm toegenomen, vanwege het lagere elektriciteitsgebruik en de lagere warmteafgifte vergeleken met SON-T. Een ander voordeel is dat we met LED’s de teelt kunnen sturen met een lichtspectrum ‘op maat’.

Ook in de teelt van chrysant is relevant welk spectrum het beste past bij het gewas. Een belangrijke vraag voor de telers is of er wel of geen verrood toegevoegd moet worden aan het spectrum en op welke momenten van de dag en gedurende het jaar dit wenselijk is. Daarom wordt er bij Wageningen University & Research in het najaar een spectrumproef gestart met vier chrysantenrassen.

Meest effectieve lichtspectrum

We gaan deze rassen telen onder full-LED, waarbij ongeveer 20% zonlicht wordt toegelaten. De behandelingen bevatten variaties in aandeel verrood en wit licht, en zijn dynamisch ingesteld (tijd). Onderzoekers bepalen de effecten van deze behandelingen op strekking, bladaanleg, knopuitloop en bloeisnelheid. De proef kan zo helpen in de keuze van het meest effectieve lichtspectrum.

Tekst: Anja Dieleman