Door aardbeien op te kweken en te telen op steenwol blijkt dat de productie en kwaliteit omhoog kan. Dat stelt een leverancier van steenwol op basis van resultaten uit eigen onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met twee bekende kennisinstituten. “Wij hebben gezien dat de aardbeienplanten met hogere EC-waarden te telen zijn, dan wat nu gebruikelijk is op veenkokosmengsels”, volgens Thomas Peters.

Aardbeien worden onder glas traditioneel geteeld in een veenkokosmengsel. De laatste jaren is de teelt en opkweek van aardbeien op steenwol in opkomst. Er valt hierbij nog veel te leren, want de manier van telen is geen copy paste van de teeltstrategie op veenkokos. Dat stelt Thomas Peters, Business Development Manager van Grodan. “Telers moeten wennen aan minder nat telen en sturen op hogere EC-waardes. Dat vraagt een andere mindset, zowel bij telers, bij opkweekbedrijven, consultants en onderzoekers.”
De steenwolleverancier werkt aan een nieuw concept voor een optimale en uniforme teeltwijze van aardbei op steenwol die internationaal is toe te passen. Het onderzoek dat het bedrijf daartoe in 2022 uitvoerde kende meerdere aanleidingen, volgens Peters.
“Enerzijds is er de steeds strengere regelgeving rond middelengebruik en de recirculatieplicht van water. Ook staat veengebruik onder druk. Telers moeten naar een hoger rendement en opbrengst per meter. Dat zijn allemaal trends die aangeven dat de bedekte hightech aardbeienteelt de toekomst heeft. Wereldwijd verwachten we daarin ook een versnelling.”

Proef in twee delen

Het onderzoek is uitgevoerd in twee delen, een proef met opkweek en daarna een proef met productie. De planten zijn opgekweekt op eb- en vloedvloeren. “Dat is een meerwaarde. Zo blijft het gewas droog, krijg je minder schimmeldruk en is er minder gewasbescherming nodig”, vertelt Peters.
Het eerste deel van het onderzoek moest antwoord geven op twee vragen. Wat gebeurt er als je de EC-waarde verhoogt in de steenwolteelt en is het mogelijk om de aansturing van de groei te verbeteren via de watergift? Voor het tweede deel van het onderzoek zijn de opgekweekte plantjes verplaatst naar een productiefaciliteit om nog tien weken door te groeien.
Eén van de uitkomsten is dat aardbeien veel hogere EC-waarden aankunnen dan veel telers nu aannemen. Peters: “Dit onderzoek heeft ons geleerd dat je kunt sturen op zowel generatieve of vegetatieve groei via de watergift en het EC-gehalte. Ook hebben we onderzoek gedaan naar welk type meststoffen het beste werkt. Daarnaast gaan we door met deze proeven.”

Verse planten

Uiteindelijk wil de steenwolproducent toe naar een ander teeltconcept voor de opkweek van aardbeien in de bedekte teelt, geeft de manager aan. Nu brengen opkweekbedrijven de planten een paar maanden in winterrust alvorens ze uit te leveren. “Wij zetten in op de uitlevering van verse planten door plantenkwekers. De opkweek van aardbeien wordt wat hem betreft dynamischer, met wat meer spreiding in het afleverseizoen. Vergelijk het met de opkweek van tomaten en komkommers.”
Volgens Peters zijn er internationaal al diverse opkweek- en vermeerderingsbedrijven en telers die goede resultaten behalen met de teelt op steenwol. “Vaak bedrijven die een eigen koers varen en deze vernieuwing oppakken.”

Tekst: Koen van Wijk