Systemen voor luchtbehandeling zijn in te delen in acht typen. Elke leverancier is bezig met doorontwikkeling op deelgebieden.

‘Veelheid aan oplossingen is te complex en belemmert kennisuitwisseling’

Pakweg zestig tot zeventig tuinbouwbedrijven in Nederland hebben geïnvesteerd in luchtbehandelingssystemen en die zien er allemaal verschillend uit. Telers die geïnteresseerd zijn in Het