Bestrijding van bramengalmijt met roofmijten

Bestrijding van bramengalmijt met roofmijten

De bramengalmijt Acalitus essigi is een zeer kleine galmijt (<0,2 mm) en is de veroorzaker van de rode vruchtziekte bij bramen. De vrouwtjes overwinteren
Tomatengalmijt zit wijder verspreid in kas dan gedacht

Tomatengalmijt zit wijder verspreid in kas dan gedacht

Galmijt is een ongekende plaag. Een probleem waarvoor ook onderzoeker Jeroen Sanders vooralsnog geen passende oplossing ziet. In samenwerking met producenten en toeleveranciers startte
De bestrijding van plantzuigende insecten in de glastuinbouw leunt nog sterk op inzet van insecticiden die behoren tot de neonicotinoïden.

Alternatieven voor neonicotinoïden

De bestrijding van plantzuigende insecten in de glastuinbouw zoals bladluis, wittevlieg, cicaden, wol-, dop- en schildluis en schadelijke wantsen, leunt nog sterk op inzet
Meten tripsschade met hyperspectrale computerbeeldverwerking

Meten tripsschade met hyperspectrale computerbeeldverwerking

De californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de grootste plagen in de glastuinbouw. Dit kleine insect heeft zich sinds de jaren tachtig in
Telers pakken het wolluis probleem op diverse wijzen aan: hygiëne, spuiten, een mechanische aanpak en het inzetten van natuurlijke vijanden.

Lastig te bestrijden wolluis maakt opmars in de groententeelt

Groentetelers komen er liever niet voor uit dat ze wolluis hebben. Samenwerkende partijen legden telers in 2015 daarom een vragenlijst voor. Het blijkt een
Sjaak van Dijk onderzocht de mogelijkheden van een mechanische methode om volwassen witte vlieg en trips weg te vangen in vruchtgewassen.

‘Actief wegvangen perspectief tegen trips en wittevlieg’

Mechanische methoden ter ondersteuning van tripsbestrijding in chrysant zijn in opkomst, omdat het chemische middelenpakket versmalt en biologische bestrijding maar ten dele helpt. Zelfs
Sluipwesp in kas parasiteert bladluis

Natuurlijke bestrijding van bladluis naar hoger niveau

De nieuwe sluipwespenmix Aphiscout van Koppert Biological Systems tilt de natuurlijke bestrijding van bladluis naar een hoger niveau. Koppert Biological Systems introduceert Aphiscout op