Op de rekening van de plantenkweker staan vaak verschillende posten, waaronder keuringskosten door Naktuinbouw. Daardoor lijkt het alsof telers meebetalen aan de keuring van hun planten, terwijl dit formeel niet zo is. “Plantenkwekers laten op deze wijze vaak zien dat het dure plantmateriaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Die werkwijze wekt vertrouwen”, legt Ron Bleijswijk uit. Hij is hoofd afdeling Keuringen bij deze keuringsdienst.

Keuringsdiensten evolueren naar kwaliteitsdiensten en procesbewakers, omdat dit beter past bij ontwikkelingen in de sector, was te lezen in Onder Glas van oktober. Voor fytosanitaire keuringen volgt de dienst het NVWA-protocol dat is gebaseerd op de EU Fytosanitaire Richtlijnen. Voor kwaliteitskeuringen heeft Naktuinbouw een eigen keuringsplan, gebaseerd op EU-kwaliteitsrichtlijnen, dat jaarlijks wordt getoetst met de sector. De keurmeesters schatten de risico’s in en keuren niet iedere partij planten. Zij doen pas extra keuringen als daar aanleiding toe is.
De kosten voor deze keuringen zijn voor rekening van veredelingsbedrijven en bedrijven die uitgangsmateriaal telen. Bedrijven die zijn aangesloten betalen een vaste bijdrage. Per keuring ontvangen ze een rekening. Zij hebben er dus belang bij om zo netjes mogelijk te werken. “Wij proberen de bedrijven niet op extra kosten te jagen door zorgvuldig met het aantal bedrijfsbezoeken om te gaan”, aldus Bleijswijk. “De eindgebruiker betaalt dus niet rechtstreeks, maar er hangt wel een prijskaartje aan goed en betrouwbaar uitgangsmateriaal.”

Pieternel van Velden