Ter Laak Orchids heeft de EZK Energy Award 2018 gewonnen. Het bedrijf vervult namelijk een voortrekkersrol met onder meer zijn investering in de zeer zuinige DaglichtKas. De prijs, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat is ingesteld, is echter niet te rijmen met het intrekken van de subsidie voor nieuwe DaglichtKassen. Datzelfde ministerie heeft daar een maand geleden toe besloten.

Voor Technokas, de ontwikkelaar van de DaglichtKas, is het onbegrijpelijk dat het ministerie van BZK de SDE-subsidie voor deze innovatie heeft ingetrokken. Ruim tien jaar heeft het bedrijf aan deze innovatieve en meest energiezuinige tuinbouwkas gewerkt. Door te investeren in deze kas kunnen telers 50 tot soms wel 100% energie besparen. Sommige teelten kunnen met deze kas volledig Energie-0 worden.

Kamervragen

Niet alleen de kassenbouwer is verbolgen over het intrekken van deze subsidie. Inmiddels hebben de VVD-Kamerleden Arne Weverling en Dilan Yeşilgöz-Zegerius schriftelijke vragen gesteld over het wegvallen van SDE-subsidie voor de Daglichtkas. De politici vragen aan de ministers van EZI en LNV of ze willen aangeven wat de gevolgen zijn voor de energietransitie in de glastuinbouw. De Kamerleden, maar ook veel deskundigen in de tuinbouw, zijn van mening dat het potentieel van de DaglichtKas zodanig groot is dat de overheid deze ontwikkeling juist volop zou moeten stimuleren.

Rendabiliteit in gevaar

Volgens Eduard Ter Laak voldoet de kas, die nu enkele maanden in gebruik is, aan de verwachtingen. Alleen zou het zonder de SDE-subsidie op dit moment nog erg lastig zijn om hem rendabel te krijgen. Bij kassenbouwer Technokas waren vorig jaar al enkele andere telers die zich bereid toonden om in de DaglichtKas te investeren. Maar die interesse is volgens de  kassenbouwer nu grotendeels verdwenen, omdat zij op dit moment geen SDE-subsidie voor hun investering kunnen krijgen.

EZK Energy Award

De innovatieve kas heeft orchideeënkweker Ter Laak Orchids in elk geval de EZK Energy Award 2018 opgeleverd. Zij versloegen de twee andere genomineerden, Orange Climate Autarkis en Sibelco. Ewalt de Koning, manager operations nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen in Barneveld. Het bedrijf krijgt onder meer een geldbedrag van € 25.000 dat het aan bijvoorbeeld duurzame energiemaatregelen kan besteden.

Forse energiebesparing

“De totaalaanpak van Ter Laak Orchids, waaronder de mate van technologische innovatie en ingrijpende aanpassing van het kweekproces die leidden tot een forse energiebesparing, maken dat de award naar Ter Laak gaat. Hun DaglichtKas wordt niet alleen gebruikt om planten te kweken maar levert ook warmte op. Dit is interessant in Nederland én daarbuiten”, aldus UvA Professor Anwar Osseyran, CEO SURFsara en jurylid van de EZK Energy Award.

Tekst: Rob van Mil