In contrast met de afnemende ondernemersaantallen wist de tuinbouwjongerenorganisatie in Oostland (TJO) zijn ledental de afgelopen jaren flink op te krikken. TJO richt zich niet meer alleen op jonge ondernemers of bedrijfsopvolgers, maar op iedere jongere van 16 tot 35 jaar die de glastuinbouwsector waardeert en interessant vindt. Tuinderszoon Pieter Ammerlaan werkt bij een kassenbouwer en nam afgelopen zaterdag het voorzittersstokje over.  

Als zoon van een Bleiswijkse plantenkweker studeerde Pieter bedrijfskunde aan de HAS in Den Bosch. Hij plakte er een jaar internationale bedrijfskunde in Engeland aan vast en streek daarna neer op de R&D afdeling van Havecon. Inmiddels werkt hij op de verkoopafdeling van het kassenbouwbedrijf.
“Het is leuk, leerzaam en waardevol om breed ervaring op te doen en contacten te leggen”, vertelt hij op de eerste beursdag van HortiContact. “Dat was ook een belangrijke motivatie om lid te worden van TJ Oostland en in het bestuur te stappen. Afgelopen zaterdag stemden de leden in met mijn voordracht als voorzitter en mocht ik het stokje overnemen van Stefan Hendriks. Ik heb er zin in, want het is een gezonde en erg actieve club.”

Ketenbreed

Met bijna 150 leden is TJO twee keer zo groot als vijf jaar geleden. Daar is door vorige besturen ook flink aan gewerkt. Verbreding was het sleutelwoord, want het aantal teeltbedrijven wordt ieder jaar kleiner. “Het is ook veel interessanter om je niet alleen op jonge telers te richten, maar op iedere jongere die zich betrokken voelt bij de tuinbouwketen”, zegt Ammerlaan.
“Daar horen toeleveringsbedrijven bij, kennis- en onderwijsinstellingen, dienstverleners en handelsbedrijven. Wij willen iets betekenen voor jong talent. Je hoeft niet per se ondernemer te zijn of te willen worden. We verwachten wel interesse, betrokkenheid en een beetje ambitie. In elk geval de ambitie om te leren van anderen en om in een gezellige sfeer met leeftijdsgenoten te netwerken.”

Veel activiteiten

Die brede focus en een interessant programma-aanbod spreken kennelijk veel jongeren aan. En bedrijven, want ook de lijst met sponsoren groeit. Hoofdsponsor Rabobank houdt de drempel extra laag door van ieder nieuw lid de eerste contributie voor haar rekening te nemen.
Er wordt ook samengewerkt met andere organisaties, zoals InHolland in Delft en zusterorganisatie TJ Westland, die op basis van dezelfde strategie inmiddels ruim 300 leden telt. De beide besturen organiseren samen een jaarlijkse ‘Topsprekersavond’ en verkennen de mogelijkheden om de samenwerking te verbreden. Een blik op de website van TJO leert dat er ook elk jaar een goed bezochte buitenlandse excursie wordt georganiseerd – vorig jaar nog naar Polen – en dat er heel wat thema-avonden en bedrijfsbezoeken plaatsvinden.
“Met gemiddeld 40 deelnemers per activiteit zijn we zeer tevreden en is het steevast gezellig”, vat de nieuwe voorzitter samen. “Die gezelligheid houden we er graag in, want dat maakt het netwerken alleen maar makkelijker. Wie zich aangesproken voelt, moet maar een kijkje nemen op onze website.”

Tekst en beeld: Jan van Staalduinen