DCM Viscotec Blue is een nieuwe innovatieve wateroplosbare meststof in gelvorm. Het product is toegelaten voor gebruik in de traditionele teelt, maar ook in de biologische land- en tuinbouw. Het hoge stikstofpercentage (9% N) gecombineerd met 5% kalium (K2O) zorgt voor een snel effect op zowel groei als kleur van de planten. De goed oplosbare gelformulering kan eenvoudig worden gedoseerd en toegepast met alle typen fertigatiesystemen.

Deze meststof maakt het mogelijk om, naast een basisbemesting met DCM organische Minigran meststoffen, de teelt bij te bemesten voor een langere teeltduur of voor specifieke gewasbehoeften. Inmiddels zijn er ervaringen opgedaan bij gerenommeerde bedrijven in de potplantenteelt, boomkwekerij en biologische teelt.

De nieuwe meststof heeft bovendien een extra biostimulant effect; de gebruikte plantaardige aminozuren activeren het wortelstelsel. Het grotere worteloppervlak zorgt voor een betere nutriëntopname. Dat leidt tot een betere groei bovengronds en een sterker gewas, beter bestand tegen abiotische stress.

Meer info: DCM NEDERLAND, stand B119