Een spectrumproef met aardbeienplanten in de klimaatcellen van het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk moet meer inzicht geven in de strekking van aardbeienplanten. Onderzoeker Jeroen Boonekamp kan al na zes weken voorzichtig concluderen dat de verhouding rood-verrood licht van invloed is op de strekking. Het effect is wel rasafhankelijk.

In het belichtingsonderzoek met LED’s in de kasafdeling van het onderzoekscentrum merkten de proefnemers dit voorjaar dat er verschillen optraden in strekking tussen verse planten die wel of geen koudebehandeling hebben ondergaan voor het planten. Dat effect was tegenstrijdig aan wat zij hadden verwacht, namelijk minder strekking naarmate de planten langer waren gekoeld. Dit is te lezen in de mei-editie van vakblad Onder Glas.
Los daarvan strekte het gewas In de wintermaanden onvoldoende. “Zelfs bij 20% verrood licht binnen het totale spectrum bleef deze achter”, vertelt onderzoeker Boonekamp. Dat koude invloed heeft op strekking is bekend, maar welke rol lichtspectrum en daglicht hebben nog niet exact. Een spectrumproef in de klimaatcellen, zonder toetreding van daglicht, zou aanvullende informatie kunnen opleveren.

Uitdagingen

Boonekamp heeft daarom verse planten van het ras Favori en Arabella in de klimaatcellen gezet. Daarbij onderzoekt hij wat het effect is van verrood licht binnen het spectrum. “We willen weten welk percentage nodig is om strekking te stimuleren en hoe lang we moeten belichten om dit af te dwingen. Bovendien onderzoeken we de rol van wit licht (tussen 500 en 600 nm).”
De onderzoeker heeft de beschikking over dynamische modules met verschillende kleuren LED’s, waarmee hij lichtrecepten kan samenstellen, evenals de lichtintensiteit. De eerste verschillen zijn al zichtbaar. Een klein tipje van de sluier licht hij op: ”Naarmate het spectrum verschuift van rood naar verrood neemt de strekking toe. Dat is ook logisch, want de plant ervaart verrood als schaduw en gaat naar het licht toe groeien.” Er zijn ook rasverschillen. Favori vertoont veel minder strekking dan Arabelle.

Ongekoelde planten

Aanvankelijk zou de proef tien weken duren, maar acht weken blijkt voldoende. De planten voor de volgende proef zijn al besteld. Dan wil de onderzoeker zijn eerste bevindingen toetsen en verder verfijnen. Opnieuw gaat hij uit van verse, ongekoelde planten. “Koeling geeft namelijk allerlei effecten die we in dit onderzoek willen uitsluiten.”

Pieternel van Velden.

Gerelateerd