De online cao-enquête van LTO Glaskracht Nederland heeft een waardevolle respons opgeleverd. Arbeidsspecialist Peter Loef van de telersorganisatie: “Het laat zien dat het leeft, arbeid is belangrijk.” Op 22 januari start de evaluatie met de Ondernemersgroep arbeid. “Het vormt de opmaat voor onze inzet in de onderhandelingen met de bonden. Hopelijk komt er een nieuwe cao die voor iedereen aantrekkelijk is.”

In totaal maakten 488 bedrijven gebruik van de mogelijkheid om de online enquête in december in te vullen. Hieronder waren 462 LTO-leden, 36% van het totaal. Bijna de helft (48%) van de respondenten teelt glasgroenten, 28% heeft potplanten en 19% zit in snijbloemen. Ook uitzendbureaus en accountantskantoren waren uitgenodigd om te reageren en daar is volgens Loef goed gebruik van gemaakt.

Goed werkgeverschap

De enquête was opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel was toegespitst op wettelijke en cao-technische zaken, het tweede deel zoomde in op vragen en knelpunten rond goed werkgeverschap, personeelsbeleid en de arbeidsmarkt.
Loef: “Twee derde van de respondenten heeft ook dat laatste deel ingevuld en daar zijn we erg blij mee. Het belang daarvan strekt verder dan de nieuwe cao die we binnenkort in de steigers hopen te zetten. De uitkomsten geven ook voeding aan het verder versterken van het goed werkgeverschap en het human resources beleid in de sector.”

Aantrekkelijk blijven

De arbeidsspecialist stelt dat de glastuinbouw er alle belang bij heeft om als een aantrekkelijk bedrijfstak te worden gezien. Zeker niet alleen voor lager geschoolden, maar ook voor middelbaar en hooggeschoolden. Dit vanwege de innovatie in teelttechnieken en het groeiende aantal kaderfuncties binnen disciplines zoals ICT, marketing en personeelsmanagement. Daarin concurreert de glastuinbouw met tal van andere sectoren.
“Om jong talent aan te trekken én voor langere tijd te behouden, dient de sector goede bekendheid onder de jeugd te hebben. “Een aantal ontwikkelingen draagt daaraan bij, zoals de verduurzaming van onze productieprocessen en energiehuishouding, het internationale en flexibele karakter van ons werk en het groeiende inzicht dat de tuinbouw belangrijke bijdragen levert aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Dat spreekt veel jongeren aan.” Ook goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ondersteunen dat.

Vervolg

Loef wil nog niet vooruitlopen op conclusies uit de enquête. “Die wordt besproken in de Ondernemersgroep arbeid. Dan stellen we de agenda vast voor de aanloop naar de onderhandelingen. Ik heb geen idee wanneer die kunnen beginnen en hoeveel tijd het vergt om tot een akkoord te komen. Op 1 juli loopt de huidige overeenkomst af. Hopelijk komt er een cao die voor iedereen aantrekkelijk is.”

Tekst: Jan van Staalduinen.

Gerelateerd