Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2019 licht gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Het vertrouwen groeit sinds eind 2018 gestaag. Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van ondernemers op de middellange termijn zijn gestegen, meldt Wageningen Economic Research.

De stijging mag opmerkelijk worden genoemd, gezien de handelsoorlog tussen China en de VS, de naderende (no deal?) Brexit en de economische recessie in Duitsland. Blijkbaar maken ondernemers in de glastuinbouw zich hier (nog) geen zorgen over. De stemmingsindex is al geruime tijd positief en schommelt de laatste jaren rond de 30 punten. Hiermee is de glastuinbouw het meest positief van alle land- en tuinbouwsectoren.

Conjunctuurindex over afgelopen jaar gedaald

Hoewel de stemmingsindex ruim boven het nulpunt bleef en redelijk stabiel was, zijn ongeveer evenveel ondernemers positief als negatief over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, daalde dit keer tot iets onder nul. Op de kosten na was men op alle onderliggende factoren (omzet, opbrengstprijs, productie en winst) negatiever dan bij de vorige meting.

Toekomstverwachtingen op middellange termijn

Over de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers positiever dan in het eerste kwartaal van 2019. De conjunctuurindex steeg van -7 naar +4. De index staat hiermee sinds het vierde kwartaal van 2017 weer positief. De ondernemers verwachten hogere opbrengstprijzen en een betere productie bij lagere kosten. Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is in het tweede kwartaal van 2019 met 3 punten gestegen. Die index staat nu op ruim 10 punten.

Tekst: Mario Bentvelsen