Jaarlijks publiceert Sazas de verzuimcijfers over de sector agrarisch en groen. In het rapport ‘Een gezonde aanpak van verzuim’, zijn de verzuimcijfers over 2016 gebundeld. “De cijfers hebben als doel trends en ontwikkelingen te signalen, zodat ondernemers hier hun voordeel mee kunnen doen. Dat moet ertoe bijdragen dat de agrarische sector gezond blijft”, stelt directeur Hans van Bussel. In 2016 was een lichte stijging zichtbaar. Aandacht voor preventie is nodig om het tij te keren.

Van Bussel geeft aan dat de agrarische sector al jarenlang een stabiel verzuim kent. “Wel zien we dat het verzuim in 2016 stijgt, van 3,43% in 2015 naar 3,65% in 2016. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten, om die tendens weer om te buigen. Dat is een punt van aandacht. Zet verzuim daarom op de agenda.”

Oorzaken

Alle betrokken partijen moeten hun best doen om de stijging van het verzuim in de toekomst beperkt te houden. “Onze aandacht gaat uit naar het verminderen van verzuim. Daar helpen we onze klanten natuurlijk ook kosteloos bij. De grootste winst zit echter aan de voorkant. Meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid is nodig om het tij te keren. We moeten allemaal langer doorwerken tot we met pensioen gaan. Dan moeten we er ook voor zorgen dat mensen een leven lang inzetbaar zijn op een verantwoorde manier”, aldus Van Bussel.

Verzuim en grootte bedrijf

De trend van schaalvergroting binnen de sector zet zich in een razend tempo voort. Deze trend kan volgens Sazas invloed hebben op het ziekteverzuim in de nabije toekomst. “We zien dat het verzuim vaak hoger is bij grotere bedrijven. Dit past ook in het landelijke beeld. De reden daarvan kan zijn oorzaak hebben met sociale binding, variatie van het werk en betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf. Grotere organisaties hebben ook veel mogelijkheden om het verzuim te verminderen. Bijvoorbeeld door werknemers (tijdelijk) aangepast werk aan te bieden, waardoor terugkeer naar werk gemakkelijker kan plaatsvinden.”

Verzuim en leeftijd

Vergrijzing vormt een serieus probleem binnen de agrarische en groene sector. De gemiddelde leeftijd van werknemers binnen de sector blijft verder stijgen. Ouderen zijn overigens niet vaker ziek. De duur van het ziekteverzuim neemt wel toe met het stijgen van de leeftijd. “Wij hebben een eigen aanpak ontwikkeld om juist deze groep te helpen, onder andere door het direct inschakelen van de bedrijfsarts. Dat helpt om een aanpak te formuleren waardoor een werknemer weer voor langere periode het werk kan hervatten. Een duurzame en gezonde aanpak van verzuim, daar staan we voor.”

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: VidiPhoto.

Gerelateerd