Jansen Paprika gelooft in een duurzame, energie-efficiënte teelt. De gecombineerde inzet van geothermie, biomassa en gasgestookte WKK’s biedt speelruimte. Binnenkort liggen er zonnepanelen op de bedrijfsruimten en er wordt nagedacht over e-boilers. “Het bomvolle elektriciteitsnet helpt niet, maar een rendabele teelt is goed mogelijk”, zegt Ron Jansen.

Vorig jaar viel in de september editie van Onder Glas te lezen hoe de gebroeders Ron en Ivo Jansen uit Andijk zich hebben ingesteld op een duurzame teelt met beperkte warmte-input en een aangepaste watergeefstrategie. Hoewel ook zij last hebben van de gestegen energiekosten, zien ze geen aanleiding om de teeltstrategie aan te passen.

Vervroegd einde door luizen

“Wij hebben de teelt normaal afgesloten, al moesten we wel eerder stoppen omdat we te veel last hadden van bladluizen”, vertelt Ron Jansen. “De vruchtkwaliteit had daar te veel van te lijden. Het was een pijnlijk besluit, maar we hebben de nieuwe teelt schoon kunnen starten en hopen de luizen dit jaar beter onder controle te kunnen houden.”

Normaal gestart

Voor de nieuwe teelt hanteren de broers dezelfde strategie als vorig jaar. De gasprijs is iets gezakt en met de gecombineerde inzet van aardwarmte, biomassa en WKK’s was er op beide locaties van het bedrijf een normale start mogelijk. “Feitelijk is energie voor de paprikateelt nog te duur, maar door ons lage verbruik denken we aan de goede kant van de streep te staan”, vervolgt de ondernemer. “Eén locatie draait alleen op duurzame warmte op de andere locatie helpen de WKK’s mee om de boel warm te houden. Begin december was het even koud, toen werd het toch weer spannend. Ook de stroomprijzen vallen niet altijd mee. Nu het weer dik boven nul is en de zon schijnt, staan de planten er mooi bij en het eerste zetsel ziet er goed uit.”

Vraag is goed

Volgens Jansen zijn er weinig collega’s die afdelingen leeg laten liggen en heeft vrijwel iedereen weer gezaaid, al is er soms wat later gezaaid. “Alle paprikatelers die ik spreek zijn overtuigd van een goed seizoen. De vraag is er nu al, maar wij oogsten pas in week 12. Hopelijk kunnen we dan goede prijzen realiseren, dat is onder de huidige omstandigheden nog steeds nodig.”

Minder gas, meer groene stroom

Over enkele weken worden er zonnepanelen geïnstalleerd op de bedrijfsruimten. Voor de locatie zonder WKK is dat een behoorlijke verduurzaming en kostenbesparing, want daar wordt alle benodigde stroom nu nog ingekocht. De panelen maken het bedrijf bij de huidige setup grotendeels zelfvoorzienend en op mooie dagen is levering aan het net mogelijk. “Dat wordt wel steeds lastiger, want het net zit echt bomvol en dan zul je soms worden afgesloten”, merkt Jansen op.
De behoefte aan eigen stroomopwekking zal toenemen wanneer het bedrijf e-boilers aanschaft. “Daar denken we serieus over na”, aldus de teler. “Het zou een mooie nieuwe stap zijn in verdere verduurzaming. We moeten toe naar een schone, klimaat-neutrale teelt. Daarvoor zullen we individueel en met collega’s moeten blijven investeren in energiebesparing, duurzame energieopwekking en groene gewasbescherming. Daarom geloven wij ook in onder andere zonnepanelen en e-boilers.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Marleen Arkesteijn