Westlandse glastuinbouwondernemers maken zich hard voor een Warmtesysteem Westland (WSW), waarbij lokale warmtebronnen aan elkaar worden geknoopt tot een open en onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Wanneer dit collectieve systeem er daadwerkelijk komt, kan de Westlandse glastuinbouw jaarlijks ruim 650 miljoen kuub aardgas besparen. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot van de kwekers in het gebied.

Behalve de lokale warmte is ook havenwarmte nodig om de kassen en gebouwen in het Westland en Midden-Delfland te verwarmen. LTO Glaskracht voerde afgelopen halfjaar een haalbaarheidsonderzoek naar WSW en presenteerde 1 november op basis van dit onderzoek een aantal opties en adviezen op het gebied van techniek, financiën en organisatie.

‘Eén gebiedsdekkend warmtesysteem’

Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, bood de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek aan bij wethouders Zwinkels en Varekamp van gemeente Westland en wethouders Horlings en Smit van gemeente Midden-Delfland. “De Westlandse telers zien één gebiedsdekkend warmtesysteem voor geothermie, bio-energie, WKK’s en havenwarmte voor zich”, zegt Vooijs. “In Westland zijn al vele bedrijvenclusters die een geothermiebron hebben of ontwikkelen en er zijn meer potentiële bronnen in het gebied aanwezig.”

Externe CO2

Door het aantal bronnen fors uit te breiden en aan elkaar te knopen, krijgen Westlandse telers een grotere leveringszekerheid van warmte en kan de warmte beter worden benut. Om zeker te zijn dat er voldoende warmte beschikbaar is, is aanvullende havenwarmte ook nodig. Verder is de aanvoer van voldoende externe CO2 een randvoorwaarde voor de glastuinbouw om WSW tot een succes te maken.

Stapsgewijs investeren

Volgens LTO Glaskracht kan het WSW het beste stapsgewijs ontwikkeld worden via de realisatie van lokale warmtebronnen en clusternetten. Elk clusternet bevat een of enkele hoofdleiding(en), die verzwaard worden uitgevoerd om de netten met elkaar te verbinden. Het totale warmtenetwerk vraagt een investering van 360 tot 650 miljoen euro.

Steun van overheid

De exacte investering is afhankelijk de reikwijdte van het systeem (aantal aansluitingen) en de diameter van de hoofdleiding. Een grotere hoofdleiding kan op termijn meer warmte leveren aan huishoudens en bedrijven, maar is bij de aanleg lastiger te financieren omdat er onzekerheid bestaat rondom de benutting van de extra capaciteit. De regio doet daarom een beroep op de overheid voor financiële ondersteuning voor dit onderdeel van het WSW.

Onafhankelijk beheer

Uit het onderzoek van LTO Glaskracht komt naar voren dat telers willen dat het transport van de warmte centraal en professioneel wordt georganiseerd. Het idee hierachter is dat iedereen warmte aan het netwerk kan leveren of van het netwerk kan afnemen. Daarnaast geven de telers aan dat zeggenschap bij de ontwikkeling van het warmtenetbedrijf gewenst is met het oog op draagvlak voor het systeem.

Koppositie

Wethouder Varekamp van Gemeente Westland kijkt uit naar de realisatie van WSW. “Het aardgasvrij maken van Westland is een enorme inspanning, dat kun je niet alleen. Wij zijn blij met de opzet van WSW, waarin meerdere partijen samenwerken en stappen zetten naar een aardgasvrij Westland. WSW biedt kansen voor innovatieve oplossingen die aansluiten bij het unieke karakter van de glastuinbouwgemeente die we zijn. Als gemeente gaan we nu samen met de initiatiefnemers aan de slag om te zorgen dat het warmtesysteem ook wordt gerealiseerd.”

Bron: LTO Glaskracht