Het was in 10 seconden gebeurd: een windhoos trok eind april over de komkommerkas van Arthur van Geest in Tinte en zoog 4.000 ruiten uit het dek. Van Geest en zijn medewerkers waren net aan het oogsten en stonden in een glasregen. Inmiddels is de hele kas geruimd en werken tientallen beglazers aan het herstel. “Op 1 juli hopen we weer te planten.”

Hoe groot was de schade?

In een spoor van achter tot voor is een strook van zo’n 4.000 ruiten gesneuveld, de meeste schade zat boven het betonpad. Verder waren er roeden en onderdelen van het luchtmechaniek verwoest. Van de zonnepanelen op mijn schuurdak was 80 procent vernield. Het beglazingsbedrijf heeft eerst de grove glasschade opgeruimd, daarna hebben wij de rest verwijderd. We zijn zelfs nog steeds bezig met de laatste splinters. Er zijn al vier containers glas geruimd.

Wat was er van de teelt over?

De tweede teelt was net oogstrijp, maar alle planten zijn door ons eigen personeel verwijderd, inclusief de steenwolmatten. Het komt erop neer dat de tweede ronde er geheel tussenuit valt. Het herplanten rond 1 juli valt samen met de normale start van de derde teelt. Over het zaaien van de planten bij de plantenkweker nemen we binnenkort een besluit. Dat kan pas als wij zeker weten wanneer de kas ongeveer hersteld zal zijn.

Wanneer is dat?

Naar verwachting half juni. Er wordt nu met man en macht aan gewerkt. Afgelopen vrijdag zijn de eerste beglazers begonnen. Eerder kon niet, want er was nog geen glas. Zelf hebben we maar een voorraad van 200 ramen, niemand heeft er 4.000 staan. De glaszetters moesten overigens eerst nog in quarantaine, omdat ze vanuit Polen kwamen. Inmiddels is het beglazen, onder aanvoering van kassenbouwer Olsthoorn, opgeschaald naar zeven ploegen met in totaal 28 man. Daarnaast lopen er ook nog monteurs op de tuin die het luchtwerk herstellen en wordt er nieuw schermdoek getrokken.

Hoe gaat dat met zoveel mensen van buiten over de vloer?

We hebben naast deze calamiteit natuurlijk ook nog te maken met de coronamaatregelen als extra handicap. Daarom hebben we de hele schuur als kantine ingericht. Elke ploeg heeft daar zijn eigen hoek om te pauzeren. Onze eigen mensen moesten na de schrik ook omschakelen. In plaats van komkommers oogsten en sorteren zijn ze nu aan het opruimen. Gelukkig heeft niemand letsel overgehouden aan de glasregen die over ons heen kwam, afgezien van wat kleine snijwondjes.

Is de schadevergoeding al geregeld?

Het is veel verzekeringswerk. Gelukkig wordt de normale gevolgschade vergoed. Van de gemiste opbrengst van je zonnepanelen is dat niet aan de orde. De gevolgschade van de gemiste oogst wordt gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau in deze periode. Gelukkig zijn de komkommerprijzen de laatste week aardig opgelopen. Over de nieuwe teelt in juli ben ik hoopvol. We kijken er naar uit om dan weer normaal aan het werk te gaan. Die teelt loopt tot half oktober door. De eerste teeltronde was juist kort voor de windhoos afgesloten. De tweede teelt missen we dus, dat is wel de periode met de grootste volumes.

Tekst: Koen van Wijk, beeld: De Proefschuur