Hybride belichting biedt meer potentie voor bijbelichten in paprika’s dan belichten met louter LED-lampen. Die conclusie trekt teeltmanager Geert Colbers van Paprikakwekerij Gubbels op basis van een kleinschalige proef die hij de afgelopen maanden uitvoerde. Het feit dat LED-lampen weinig warmte afgeven en een hogere etmaaltemperatuur noodzakelijk is, blijkt in de praktijk het grootste struikelblok.

Belichten in paprika’s is nog niet de standaard. Verre van dat. “Proefstations en ook enkele telers experimenteren hier wel mee, maar de inzet van groeilicht in paprika is zeker nog niet wijdverbreid”, zegt Geert Colbers. Hij is teeltmanager bij Paprikakwekerij Gubbels, met vestigingen in Maasbree en Velden. “Belichten met het doel jaarrond te produceren is mijns inziens ook niet rond te rekenen, aangezien de Spaanse paprika’s tussen september en april op de markt zijn. Hierdoor krijg je de belichtingskosten niet terugverdiend.”
Belichten vanaf december, als de nieuwe planten in de kas staan, heeft volgens de teeltmanager mogelijk wel een toegevoegde waarde. “Nu is het vaak lastig om begin februari voldoende zetting te krijgen. Vooral wanneer je veel donkere dagen hebt in januari. Als je bij kunt belichten en op die manier de zetting kunt stimuleren, kan dat wellicht interessant zijn. Je kunt dan immers eerder in productie komen dan collega’s en op die manier een betere prijs realiseren. Ook kan bijbelichten wellicht bijdragen aan een meerproductie over het hele jaar.”

Platte en misvormde vruchten

Om de mogelijkheden van bijbelichten te onderzoeken, startte Colbers eind vorig jaar een kleinschalige proef, met vier LED-lampen op een oppervlakte van 20 m². Iedere lamp levert een output van 620 µmol/m².s. “Ik koos voor LED omdat Delphy hier ook mee experimenteert in paprika. En ik wilde met eigen ogen zien wat dit deed met het gewas.”
Volgens Colbers heeft het extra licht een duidelijk effect: het gewas heeft meer kracht en energie. “Maar om ervoor te zorgen dat deze extra groeikracht ook wordt omgezet in extra vruchten, moet de etmaaltemperatuur eigenlijk met zo’n twee graden worden verhoogd. Daar is ons verwarmingssysteem echter niet op ingericht en dit vergt natuurlijk flink wat extra energie. Doordat meer verwarmen niet mogelijk is, heeft de LED-belichting juist een negatief effect op de gewasgroei. De extra groeikracht wordt op de verkeerde manier omgezet: de planten zijn kort geschakeld en er is sprake van hele grove bloemen. Dit resulteert in platte, misvormde vruchten; vrijwel alle paprika’s in het proefvak gaan weg als tweede sortering.”

Uitbreiding proef

Door de geschetste ervaring durft Colbers te stellen dat bijbelichten met alleen LED in de meeste gevallen niet interessant zal zijn in paprika. “Zoals gezegd: hier zijn de meeste verwarmingssystemen niet op toegerust en het kost te veel energie. Ik zie meer potentie in hybride groeilicht; een combinatie van LED en SON-T. SON-T-lampen geven immers meer warmte af, waardoor de koptemperatuur van de plant hoger is en je minder hoeft bij te verwarmen. Het verwarmingssysteem is dan dus minder een beperkende factor. En tegelijkertijd kun je ook profiteren van het feit dat het spectrum bij LED-licht beter te sturen is.”
Colbers wil de mogelijkheden van bijbelichten met een hybride systeem volgend jaar uittesten in de praktijk. “Dan gaan we, naast de huidige LED-lampen, ook nog vier SON-T-lampen ophangen. Hiermee hopen we de meerwaarde van bijbelichten wel te kunnen verzilveren.”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Wilma Slegers