Begin dit jaar trok Park Amaryllis de aandacht met een groot assortiment koude minnende amaryllissen voor de teelt op Hollandse bodem. In de showkas in Heiloo toonde de veredelaar Joris van der Velden ook nieuwe gebruiksmogelijkheden, zoals de teelt van snijbloemen in prikbakken, een systeem dat in de tulpenbroeierij inmiddels standaard is.

Het ontwikkelen van een snijbloementeelt op prikbakken, waarbij de bollen in een laag stilstaand water wortelen, ziet Joris van der Velden als een poging om meer afzet te creëren, zo was te lezen in Onder Glas februari. “De voordelen ten opzichte van teelt in de grond zijn onder meer schoner werken, veel minder kasdagen, geen gewasbeschermingsmiddelen en spreiding van de aanvoer.”
Bollentelers die in dit sortiment investeerden zijn deels zelf broeiers of hebben daar nauwe connecties mee, maar onder hen zijn er geen die de komende winter bollen op prikbakken zullen zetten. Rauwig is Van der Velden daar niet om. “De bollenhandel gaat zeer voorspoedig. Met het gevolg dat de bollen te duur zijn, om ze voor de teelt van snijbloemen te gebruiken. Dat ze na afbroei weer opnieuw kunnen worden opgeplant, verandert daar nu niets aan.”

Zelf wel doorgaan

Het succes van het brede sortiment is voor Van der Velden juist een reden om wél door te gaan met bloeiproeven. “We pakken grootschalig aan met een paar partijen uit het eigen sortiment. Ik denk zo’n 30.000 tot 50.000 stelen. Deze zetten we bij zoveel mogelijk bloemenhandelaren af, opdat een breed publiek ermee kennismaakt”, aldus de veredelaar die het de gewoonste zaak van de wereld vindt dat hij eerst handel opbouwt. Hij voegt toe dat er steeds meer bekend wordt over de juiste behandeling en preparatie van de bollen. Twee kopers van het eerste uur hebben belangstelling voor afbroei van de eigen bollen, maar moeten nog een kas bouwen.

Grote markt voor beperkt areaal

De in Nederland binnen en buiten geteelde bollen vonden dit jaar gretig aftrek. “Alles is zo goed als uitverkocht”, verklaart Van der Velden. “Er is een grote markt voor pakketten, maar onze soorten zijn ook goed voor de tuin en voor parken. We hebben klanten die alleen nog om dit sortiment vragen.” Van der Velden verwacht dat het nog jaren duurt voordat het prijspeil gezakt is en de bloementeelt op prikbakken als alternatief wordt opgepikt. “Het areaal, dat nu ongeveer 10 ha is, kan nog veel groter worden. Als de marges kleiner worden en men gaat aan afbroeien denken, is de handel er door ons al op voorbereid.”

Tekst: Marga van der Meer