Ginseng heeft een aantal geneeskrachtige eigenschappen, zoals het versterken van het immuunsysteem. De teelt van ginseng is echter complex: het groeit op slechts enkele plaatsen. Bovendien is de ziektedruk hoog, waardoor er veel pesticiden gebruikt worden en het gehalte van de belangrijkste ingrediënten daalt.

De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research ontwikkelt een teeltmethode voor ‘Amerikaanse ginseng’. Onderzoeker Natalia Moreno: “Consumenten wereldwijd gebruiken ginseng. Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan een betere en duurzamere teeltwijze van dit product.”

Geneeskrachtige eigenschappen

Ginseng is de wortel van de Panax-plant. Twee variëteiten worden gebruikt vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen: Aziatische ginseng (P. ginseng) en Amerikaanse ginseng (P. quinquefolius). De Aziatische variant groeit op endemische bergen in Azië. Amerikaanse ginseng groeit in de bossen van Noord-Amerika en Canada en kan in halfopen velden onder schaduwdoek geteeld worden. Daardoor is deze variëteit commercieel interessanter. Maar de teelt van Amerikaanse ginseng duurt lang. Bovendien is de kwaliteit van het product niet consistent door de hoge ziektedruk en de variatie in het gehalte aan belangrijke ingrediënten.
De lange levenscyclus komt doordat het gewas na veroudering een diepe rustperiode ingaat en langdurige blootstelling aan kou nodig heeft om uit deze rustperiode te komen en een nieuwe groeicyclus te herstarten. Bovendien produceren de zaailingen het eerste jaar slechts één blad en daarna elke cyclus één blad extra.

Teeltduur halveren

Een internationaal wellnessbedrijf wil de producteigenschappen van ginseng verbeteren en heeft WUR de opdracht gegeven nieuwe teeltmethoden te ontwikkelen. De onderzoekers streven ernaar de teeltduur onder gecontroleerde omstandigheden te halveren. Hierdoor wordt de kans op ziekten en plagen kleiner en zijn er minder tot geen bestrijdingsmiddelen nodig.
Om de teelt te versnellen vindt onderzoek plaats om het aantal bladeren te vergroten en of de winter- en zomerrust te verkorten. Daarnaast gaan de onderzoekers kijken naar de meest optimale kasomstandigheden om maximale wortelgroei en kwaliteit te stimuleren.
Het onderzoek naar de teelt van Amerikaanse ginseng is een vierjarige samenwerking tussen WUR en AMWAY.