GroentenFruit Huis heeft kennisgenomen van de publicatie van het CBL waarin wordt aangekondigd om samen met Nederlandse boeren en tuinders te komen tot één duurzaamheidsstandaard met een goed verdienmodel, met het ‘Beter Voor’ programma als vertrekpunt. De brancheorganisatie pleit voor een belangrijke rol voor verdere verduurzaming met het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

De telers en ketenpartijen in de groente- en fruitsector zijn een groot voorstander van verdere ketensamenwerking met een meerprijs voor de duurzaamheidsinspanningen van boer en tuinder. Al ruim 5 jaar werkt de organisatie binnen de agrarische sector met een dergelijk systeem: ‘On the way to PlanetProof’. Dit is een onafhankelijk en transparant keurmerk van Stichting Milieukeur.
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het uitrollen van dit duurzaamheidskeurmerk. Inmiddels zijn er 3.000 keurmerkhouders aangesloten waarvan 1.000 binnen de groente-en fruitsector. Bovendien vragen vrijwel alle supermarkten in Nederland om het PlanetProof-certificaat. Momenteel is 80% van het Nederlands volume van telers van groente en fruit van leden van de brancheorganisatie PlanetProof gecertificeerd. Slechts een deel hiervan is voor de Nederlandse markt, een groot deel hiervan is voor de export.

Nieuw systeem geeft forse vertraging

De vereniging wil niet zonder meer afstand doen van dit keurmerk en ziet dan ook een belangrijke rol in de ambitie van CBL om verder samen te werken aan verduurzaming van de Nederlandse levensmiddelensector. Op korte termijn omschakelen naar een nieuw systeem zal tot forse vertraging leiden van deelname van nieuwe telers en tot demotivatie van bestaande telers. Daarnaast is er sprake van kapitaalvernietiging. Telers hebben geïnvesteerd in hun bedrijf en bedrijfsvoering. Het is goed om te horen dat supermarkten bereid zijn deze inspanningen te belonen.

Minimaal aantal verschillende certificeringen

Samen met retailers en spelers in de foodservice wordt een compleet pakket duurzame en gezonde groenten en fruit aan de consument aangeboden. De brancheorganisatie voor de groente- en fruitsector pleit al langer voor een systeem met een minimaal aantal verschillende certificeringen. Met daarin benchmarking van de certificeringen en minder lasten voor de producenten. Ook het verdienmodel van boeren en tuinders is een belangrijk onderwerp en verdient aandacht.

Verdere verduurzaming

Belangrijk in het werken aan verdere verduurzaming is ook dat er gekeken wordt naar internationale standaarden. Producten in het Nederlandse winkelschap komen immers niet alleen uit Nederland maar ook uit andere Europese landen. Ook produceren Nederlandse boeren en tuinders voor exportmarkten in andere Europese landen. De brancheorganisatie is daarom van mening dat er over een aantal jaar een internationaal geaccepteerde (milieu) duurzaamheidsstandaard komt die is gebaseerd op de Europese Product Environmental Footprint (PEF), voor het universeel meten van de verduurzaming op milieu eisen. De ontwikkeling van deze PEF wordt ook door het ministerie van LNV als basis voor standaarden omarmd.
GroentenFruit Huis en de partijen in de groente- en fruitsector roepen CBL en de organisaties aan de tafels bij het Landbouwakkoord, dan ook op om samen met ons te komen tot de gewenste duurzaamheidsstandaard. ‘On the way to PlanetProof’ kan daarin mooi als basis fungeren.