Cymbidium is een gewas dat vrij veel licht kan verdragen, zolang er geen takken en bloemen op het gewas staan. Op het moment dat dit wel het geval is moeten deze worden beschermd tegen te hoge instraling en met name temperatuur, om knoprui en bloemverkleuring te voorkomen. In de vroege en kerstafdelingen (bloeitijd augustus-december) is het nu de periode van vegetatieve groei en knopaanleg.

In deze fase is juist veel licht nodig om de scheuten voldoende zwaar uit te laten groeien en voor voldoende knopaanleg. De stralingsniveaus worden nu echter zo hoog (op zonnige dagen al ruim boven 800 W/m² instraling), dat schermen toch nodig is om het blad niet te laten verbranden. Dit geldt zeker als de buitentemperatuur ook nog eens oploopt naar waarden boven de 20°C. Het nadeel van schermen is echter het wegnemen van veel groeilicht (zeker wanneer er nog oude schermdoeken met aluminium bandjes liggen). De kastemperatuur daalt dan zeker niet. Daarnaast zie je met name op half bewolkte dagen dat de schermen veel ‘pendelen’, waardoor de bladtemperatuur alsnog regelmatig veel te hoog oploopt.

Kastemperatuur voldoende laag

Het is dan ook beter om al op korte termijn een dunne krijtlaag aan te brengen (circa 25-30% scherming) en de schermen overdag open te houden. Hierdoor loopt de kastemperatuur minder hoog op en heb je gemiddeld aanzienlijk meer groeilicht dan wanneer er zonder krijt wordt geteeld en de schermen overdag veel dicht liggen.
In de late afdelingen die nu en in de komende maanden bloeien, moet op dit moment juist donker en met name koel worden geteeld. Dan is met name de kastemperatuur van belang. Hogere temperatuur betekent een hogere groeisnelheid en dus vroegere bloei. Tevens zien we dat bij hoge kastemperaturen (overdag meer dan 23-25ºC) de bloemen bleker worden. Het is dus zaak om in de late afdelingen de kastemperatuur voldoende laag te houden. Ook hier geldt weer dat je met (dik) krijt niet alleen veel licht weghaalt, maar juist ook voorkomt dat de kastemperatuur te hoog oploopt. De meeste late afdelingen zijn nu dan ook dik gekrijt.

Rechtstreekse instraling

In veel late afdelingen liggen schermdoeken met een hoog schermingspercentage. Diverse bedrijven sluiten de schermen ook snel, ondanks de dikke krijtlaag. Dit levert echter meer nadeel dan voordeel op. Immers, schermen zorgt niet voor een lagere kastemperatuur en met voldoende krijt op het dek zorgt het schermen ook niet voor een lagere planttemperatuur. Je neemt dus alleen extra groeilicht weg, terwijl de temperatuur niet lager wordt. Beperk het schermen in de dik gekrijte afdelingen dus tot een minimum. Sluit de schermen eventueel hooguit 40-50% om de rechtstreekse instraling door de luchtramen van het gewas te houden.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende