Komkommertelers kunnen met de hulpstof Elasto G5 de werking van Serenade tegen echte meeldauw sterk verbeteren. Ook in potroos geeft toevoeging van deze hulpstof een sterk verbeterde bestrijding van echte meeldauw. Dat blijkt uit onderzoek dat door Proeftuin Zwaagdijk/Demokwekerij Westland is uitgevoerd in opdracht van SurfaPlus.

Op de website van het bedrijf staan gedetailleerde verslagen van deze kasproeven in komkommer en potroos. Onderzoek van proefbedrijf Botany (Horst) heeft aangetoond dat de hulpstof Hasten het insecticide Plenum een duwtje in de rug geeft bij de bestrijding van wittevlieg in komkommer en gerbera.

Speciale informatiedag

Elasto G5 en Hasten zijn geregistreerd als ‘toevoegingsstof’ bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). SurfaPlus organiseert op 10 maart 2017 een informatiedag over het gebruik van hulpstoffen in de gewasbescherming in de Evenementenhal Gorinchem.

Meer informatie: SurfaPlus, Stand 360, HortiContact Gorinchem