Werd voorheen het insectengaas van binnenuit gemonteerd, vanaf nu is dat ook mogelijk via het kasdek. Hiervoor is een speciale shuttle ontwikkeld. De installateurs kunnen hun werkzaamheden aangelijnd uitvoeren, terwijl de volautomatische shuttle door de goot rijdt. Dit verstoort het teeltplan niet en is bovendien hygiënischer.

“Sinds een jaar of tien zien wij een toenemende belangstelling voor insectengaas”, vertelt Dave Boer, CCO van Huisman Screen Systems. Zijn bedrijf werkt inmiddels alweer dertig jaar met insectengaas systemen. Simpel samengevat is insectengaas een stuk fijnmazige stof dat in de luchtramen van kassen wordt gemonteerd om schadelijke beestjes buiten en beestjes voor biologische bestrijding binnen te houden.

Niet meer door de goot lopen

Tot voor kort werd insectengaas van binnenuit aangebracht, met alle nadelen van dien. Met een spraakmakende innovatie, Shuttle Car genoemd, is de scherminstallateur nu in staat om insectengaas aan te brengen van buiten de kas. De eenvoud van het principe is een bijzonder vernuftig systeem en in gezamenlijkheid met een leverancier ontwikkeld. De installateurs kunnen hun werkzaamheden aangelijnd uitvoeren, terwijl de volautomatische shuttle door de goot rijdt. Het insectengaas wordt aangebracht zonder dat er ook maar één installateur in de kas hoeft te zijn.
Boer: “En omdat onze jongens ook niet meer door de goot hoeven te lopen, is het werk een stuk veiliger geworden, wat voor ons en de klant een belangrijk gegeven is. Een ander voordeel voor de klant is, dat we nu zo kort mogelijk voor aanvang van de teelt kunnen monteren en de klant met brandschoon insectengaas start.”

Voordelen insectengaas

Boer vervolgt: “Minder chemie betekent voor de gebruiker minder kosten en minder remming van gewas. Dat zijn bijkomende voordelen van het gebruik van insectengaas. Neem nu trips. Er zijn periodes dat de kas er helemaal mee vol loopt, waardoor zwaar bestrijden onvermijdelijk is. Insectengaas is dan een heel goed hulpmiddel.”
Selectie- en vermeerderingsbedrijven en plantenkwekerijen werken sinds jaar en dag met insectengaas om hun uitgangsmateriaal schoon te houden. Onder productiebedrijven is het gebruik nu ook trendy. In de sierteelt bijvoorbeeld bij de teelt van chrysanten, gerbera’s en phalaenopsis; in groenten bij aubergine, paprika en komkommer.

Gaaswijdte

Voor een advies op maat werkt het bedrijf samen met een teeltvoorlichter en biedt het gaasdoek aan met verschillende maasopeningen, afhankelijk van de beestjes die je buiten wilt houden.
Boer: “Dan zou je zeggen, doe het zo fijn mogelijk, dan houd je zo veel mogelijk beestjes buiten. Maar dan vergeet je de ventilatiereductie. Ga je klein, dan heb je minder uitwisseling van lucht door je luchtraam. Met een lamellensysteem, is onze ervaring, kom je het dichtst bij een ideale oplossing, omdat het de minste lichtonderschepping heeft.
Het gebruik van insectengaas is een bewuste keus. Het is geen standaard onderdeel van een kas, al zie ik wel dat in nieuwbouwprojecten insectengaas steeds vaker wordt meegenomen of faciliteiten worden aangebracht om het later eenvoudig te kunnen installeren.”

Onderhoud

Wat het onderhoud betreft zegt de commercieel directeur dat het lammellensysteem in principe een zeer duurzaam systeem is. Gaat het luchtraam open dan vouwen de lamellen zich uit, en andersom. Van mechanische schade is geen sprake. Wel kan het gaas schoongespoten worden bij vervuiling. In welke mate het gaas vervuilt, ligt aan het gebied waarin de kassen liggen. Wat levensduur betreft heb je in het Middellandse Zee en rond de evenaar op dat gebied ook meer te maken met UV-afbraak.

Tekst: Walter Landesbergen