Hoe komt het dat scholieren die in de tuinbouw werken de groene sector als toekomstig werkgever niet interessant vinden? Bij doorvragen blijkt dit te berusten op een niet reëel beeld. “Daar moeten we iets aan doen”, vindt Agnes van den Berg die regelmatig projecten organiseert, zoals ‘Een 10 voor de juf’, ‘De Dag van de Westlandse Tuinbouw’ en ‘Westland on Stage’.

Ze heeft het initiatief Go Go Greenhouse ontwikkeld waarbij werkgevers aan hun scholieren laten zien wat werken in de glastuinbouw nog meer inhoudt. Glastuinbouw Nederland omarmt dit plan en maakt het project onderdeel van het arbeidsmarktbeleidsplan en de speerpunten voor 2019.
Van den Berg liep er bij ‘Westland on Stage’ tegenaan dat jongeren de tuinbouwsector niet interessant vinden, terwijl ze in het hart van een tuinbouwlocatie wonen. “Hun beeld blijkt niet compleet te zijn of gebaseerd op hoe het vroeger was. Ze denken dat ze er vieze handen van krijgen, eentonig werk moeten doen of er vroeg hun bed voor uit moeten. Dat ging me aan mijn groene hart. Als ze ‘nee’ zeggen, moet dat zijn gebaseerd op een reëel beeld”, zegt de Lierse tuindersdochter.

Beeldvorming verbeteren

Van den Berg vindt het frappant dat juist de jeugd die een bijbaan in de tuinbouw heeft zegt: de tuinbouw is niets voor mij. Later nemen we een échte baan. “Hoe komt het dat ze binnen een glastuinbouwbedrijf aan het werk zijn en er dan toch geen reëel beeld krijgen?”, vroeg ze zich af. Het speelt bovendien al langer. De arbeidscampagne ‘It’s Alive’ van het PT had in 2010 al als doel om het imago te verbeteren.

Genoeg reden om een initiatief te ontwikkelen waarbij jongeren een completer beeld en daarmee ook een positievere houding ten aanzien van de sector krijgen. Haar plan is om ondernemers te vragen om hun eigen scholieren rond te leiden op hun bedrijf. “Scholieren hebben vaak alleen een beeld van wat er op zaterdag of in de vakantie gebeurt. Maar er is zoveel meer: productontwikkeling, marketing, biologische bestrijding en veel techniek. De ondernemers hoeven het tijdens hun rondleiding niet alleen te hebben over het eigen bedrijf, maar ook over andere tuinbouwfacetten om een breed beeld te geven.”

Kick-off

Op 15 juni is de kick-off met onder andere het Westland als pilot. De campagne kreeg na een brainstorm met scholieren de naam Go Go Greenhouse. Dan nemen 25 tuinbouwondernemers de uitdaging aan om met passie en enthousiasme scholieren op hun bedrijf rond te leiden om te laten zien wat werken in de tuinbouw nog meer in kan houden. “Op die dag zoeken we media-aandacht, vragen we vloggers om content te maken en hebben we een actief Instagram account waarvandaan jeugd kan delen en liken. Vanaf september komt met enige regelmaat een ondernemer in actie, die zijn verhaal vertelt aan de scholieren op zijn bedrijf en daardoor weer de nodige aandacht genereert. Deze geeft dan het stokje door aan een volgende ondernemer. Zo zorgen we dat het onderwerp onder de aandacht blijft.”

Eerste deelnemer

Het eerste bedrijf dat toezegde om mee te doen was Beyond Chrysant van de broers Wouter en Martijn Duijvesteijn uit Hoek van Holland. “Wij vinden het heel belangrijk dat de tuinbouw bij de jonge doelgroep positief in het daglicht komt. Wij hebben zelf geen problemen, maar doen mee voor de positieve uitstraling”, zegt Wouter Duijvesteijn, bestuurslid van Glastuinbouw Westland. Deze instantie staat achter het initiatief en ondersteunt de zoektocht naar deelnemende bedrijven.

Op het eigen bedrijf heeft hij een systeem ontwikkeld waarbij hij de jongeren die hard werken beloont met een extra loonschaal en/of bonus. Hij stimuleert ze ook door ingewikkelder taken aan te bieden die passen bij hun leeftijd, interesse en capaciteiten. Dat werkt niet alleen stimulerend, maar biedt tevens de mogelijkheid om de verschillende facetten van het bedrijf te laten zien.

“Natuurlijk vind ik het leuk als ze op een geven moment blijven hangen. Maar we vinden het vooral belangrijk dat ze kiezen op basis van een reëel beeld. We hebben nu bijvoorbeeld iemand in dienst die hier al tien jaar werkt. Ze heeft net de HBO-opleiding Verpleegkunde afgerond. Zij kiest voor iets anders waar ze goed in is. Maar later kan zij aan haar eigen kinderen wel een positief beeld meegeven van werken in de glastuinbouw.”

Tekst en beeld: Marleen Arkesteijn.

Gerelateerd