Afgelopen zomer is taklengte en -gewicht bij Red Naomi niet goed geweest, concluderen onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research en de leden van de begeleidingscommissie. Het onderzoek naar ‘De Perfecte Roos’ bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk heeft wat tegenslag gehad, die te wijten is aan een combinatie van klimaatomstandigheden, meeldauw en knipstrategie. Het gewas is weer aan het herstellen.

In april is een derde van Red Naomi vervangen door Avalanche. Deze aanplant en daardoor ook minder gewasvolume had duidelijk gevolgen voor de klimaatbeheersing in de maanden daarna. April was op zich al een droge maand. Lage luchtvochtigheid en hoge instraling stuwden de temperaturen in de kas omhoog, waardoor in juni moest worden gekrijt.

Meeldauw

Deze samenloop van omstandigheden had ook gevolgen voor de weerbaarheid van het gewas. De afdeling liep een zware, maar wel lokale meeldauwaantasting op. Intensief bestrijden, gevolgd door hoge temperaturen eind juli brachten het gewas weer in balans en de meeldauw onder controle. “De Avalanche groeit ondertussen wel naar tevredenheid en staat er goed bij”, meldt De Gelder.

Knipstrategie

Als gevolg van de teeltomstandigheden liep het aantal geoogste takken op tot tien per week, in plaats van de zeven takken die gebruikelijk is. De taklengte en het takgewicht vielen daardoor fors terug. “Die situatie zou niet mogen optreden in een kas met koeling”, vindt De Gelder. “We zagen erg veel uitloop van nieuwe takken, die dun bleven en erg snel in bloei kwamen.” Het was nodig om de knipstrategie aan te passen door meer onderdoor te knippen en takken in te buigen.
De onderzoeker noemt een opeenstapeling van factoren die ervoor zorgden dat de gewasgroei uit balans raakte. “Wij hadden het beter moeten doen, zelfs beter dan de praktijk”, gaat hij door. “Daarom is het belangrijk dat er een begeleidingscommissie is die over onze schouder meekijkt en opbouwende kritiek levert.”
Inmiddels is het gewas bezig met herstel. Knopgrootte en takgewicht nemen duidelijk weer toe. “Ze mogen nog wat langer worden”, vindt de onderzoeker. Zodra het nieuwe belichtingsseizoen ingaat is het gewas weer op volle sterkte, zodat de nieuwe LED’s met aangepast lichtspectrum op hun waarde kunnen worden getoetst. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos van LTO Glaskracht Nederland en Signify.

Tekst: Pieternel van Velden