Na lang uitstel vanwege lockdowns konden geïnteresseerden vorige week eindelijk deelnemen aan de bijeenkomst Spuittechnieken in het World Horti Center, georganiseerd door Vertify en Glastuinbouw Nederland. De belangstelling was zo groot dat er zelfs twee middagen waren ingeroosterd, die allebei waren volgeboekt. “We zijn zeer tevreden en niet alleen vanwege de hoge opkomst”, blikt Helma Verberkt terug. “Het niveau van de bezoekers was hoog en er viel ook echt wat te leren.”

Door het krimpende middelenpakket wordt het juist toedienen van gewasbeschermingsmiddelen van steeds groter belang. Niet minder dan 160 ondernemers, medewerkers en adviseurs lieten zich vorige week in twee sessies (23 en 25 maart) bijpraten door fabrikanten van apparatuur, gewasbeschermings­middelen en hulpstoffen, toeleveringsbedrijven en adviseurs.
In het plenaire, door Verberkt geleide deel, werd stilgestaan bij recente ontwikkelingen in het toelatingsbeleid (de versmalling van het pakket zet door) en in precisie-gewasbescherming, dat meer nadruk moet krijgen. Vervolgens trok het gezelschap in groepen door de onderzoeksafdelingen, waar demonstraties en workshops werden verzorgd.

Maximale effectiviteit, minimale milieulast

Medeorganisator Jeroen Sanders van Vertify: “Optimaal spuiten betekent maximale effectiviteit en minimale milieulast. Dat vergt een integrale benadering van toepassingstechniek, de keuze van middelen en hulpstoffen en van toepassingswijzen. Denk hierbij ook aan timing en niet te vergeten het belang van vroegtijdige monitoring en instandhouding van de biologische bestrijding.”
In de workshops zijn nieuwe technieken, toepassingswijzen en inzichten voor de glastuinbouw toegelicht én werd stilgestaan bij innovaties in andere sectoren. Daarnaast stond precisiegewasbescherming hoog op de agenda en werden innovatieve toepassingen voor gelijkmatige verdeling van biologische gewasbescherming gepresenteerd.

Toepassen op eigen bedrijf

De besproken onderwerpen liepen uiteen van de toepassing van groene middelen, effecten van hulpstoffen, afstelling van spuitbomen/-masten (dopkeuze, druk, rijsnelheid, waterverbruik) in relatie tot doordringing in het gewas en bedekkingsgraad, spuiten met luchtondersteuning, monitoring & datagedreven spuiten, precisiespuiten en autonome spuitrobots met elektronische spuitdoppen tot schuimtechnieken en nieuwe verdeelsystemen voor roofmijten.
Volgens Sanders en Verberkt waren de bezoekers tevreden over de opzet en inhoud van de bijeenkomst, waarin ook ruimte was voor onderlinge discussies en het uitwisselen van ervaringen. “Sommige telers gaven aan een nieuwe techniek zo snel mogelijk te willen oppakken, andere zien naar aanleiding van deze middag ruimte om al aanwezige apparatuur en middelen slimmer te gaan gebruiken”, aldus Sanders. “Dat is mooi om te horen.”

Tekst: Jan van Staalduinen